Notícies

Descobert un nou procés de resposta antitumoral de les cèl·lules NK en mieloma

07 de Novembre de 2019

El grup de trasplantament de cèl·lules mare i immunoteràpia cel·lular de l'Institut d'investigació contra la Leucèmia Josep Carreras desvela com les cèl·lules NK activen un conjunt d'accions que promouen la seva capacitat antitumoral en presencial de cèl·lules de mieloma.

Les cèl·lules NK són, en les seves sigles en anglès, cèl·lules assassines naturals. Formen part del sistema immunitari innat i se les coneix principalment per la seva capacitat per reconèixer i matar cèl·lules tumorals, cèl·lules infectades per virus i bacteris, o cèl·lules que s'estan morint (apoptòtiques). Es coneix que tenen aquesta capacitat, però el que es desconeixia fins fa molt poc era com es produïa la seva activitat antitumoral i en què consisteix.

El grup de trasplantament de cèl·lules mare i immunoteràpia cel·lular de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC), en una investigació conjunta amb la Fundació Hospital Clínic, ha revelat recentment aquesta incògnita en mieloma, recollida en un article científic.

Prèviament a aquesta recerca, en un altre article publicat pel mateix grup, van apreciar que en tocar-se les NK amb les cèl·lules tumorals de mieloma, les NK s'adherien a elles i hi havia un traspàs de molècules entre ambdues, però no sabien què es traspassava exactament . En la investigació més recent, van descobrir que les NK s'adhereixen a el receptor CD138 de les cèl·lules de mieloma, molècula que està molt més present en aquest tipus de cèl·lules que en altres, i alliberen histones.

Les histones són proteïnes amb la funció principal d'associar-se a l'ADN per empaquetar-se en el nucli cel·lular, i també tenen capacitat antitumoral. Un cop unides les cèl·lules pel CD138 i alliberades les histones, aquestes penetren en la cèl·lula tumoral, i a més a més, el que s’ha descobert en aquesta recerca, és que promouen l’aglutinament entre cèl·lules tumorals per formar grups o clústers que fan que l'atac immunitari sigui més efectiu. Al mateix temps, també fomenten l’apropament de limfòcits T, augmentant així l’efecte antitumoral.

Aquest estudi demostra que en trobar-se una cèl·lula NK amb una cèl·lula de mieloma, s'activa la transferència d'histones des de la NK mitjançant l’adhesió al CD138 de la superfície de la cèl·lula de mieloma. Les histones es desplacen a l'interior de la cèl·lula de mieloma exercint la seva activitat antitumoral, provoquen que s'aglutinin unes cèl·lules de mieloma amb les altres sent més fàcils d'atacar pel sistema immunitari, alhora que atrau limfòcits T a el camp de batalla.Tornar