INVESTIGADOR/A PREDOCTORAL GRUP DE RECERCA BIOLOGIA DE LA CROMATINA

Referencia

2019/84

Número de puestos

1

Fecha límite de inscripción

26/06/2019

Requisitos

Coneixements

 • Es requereix Grau en Bioquímica i Màster en Biomedicina.
 • Experiència en estructura de l’heterocromatina i en sirtuïnes sota condicions d’estrès.
 • Experiència en manteniment de cultius primaris (MEFs i fibroblasts) i línies cel·lulars.
 • Experiènciaen tècniques de biologia molecular (aïllament de DNA i RNA, clonatges, immunoprecipitació de cromatina i de proteïnes,  PCR, PCR a temps real i CRISPR).
 • Experiència en microscopia confocal.
 • Experiència en citometria de flux.
 • Publicacions en l’àmbit de l’estructura de l’heterocromatina i sirtuïnes.
 • Nivell alt d’anglès.

Habilitats i aptituds

 • Capacitat de treball en equip, organització i planificació.
 • Capacitat d’ anàlisis i supervisió.
 • Destreses informàtiques i noves tecnologies.
 • Habilitats interpersonals i capacitat de negociació.
 • Precís/a.
 • Habilitats numèriques y matemàtiques.

Información adicional

L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras dedicat a promoure, desenvolupar, transferir, gestionar i difondre la recerca, el coneixement científic i tecnològic, la docència i la formació en l’àmbit de la biomedicina hematològica d’excel•lència, en especial pel que fa a la leucèmia i altres hemopaties malignes; precisa incorporar un/a INVESTIGADOR/A PREDOCTORAL, sota la dependència del grup de recerca biologia de la cromatina dirigit pel Dr. Alejandro Vaquero; per a la realització de tasques de recerca, en l’àmbit del projecte específic esmentat, i docents de suport, amb l’objectiu de dur a terme la tesi doctoral en el camp dels mecanismes de resposta a estrès en el context de la diferenciació del sistema hematopoètic i del desenvolupament.

El grup ja compta amb dos projectes molt prometedors en marxa amb finançament en el tema que involucra:

 • Antagonisme entre SIRT2 i MOF al desenvolupament de Linfomes. MOF és un factor clau al desenvolupament del sistema hematopoètic i estudis amb models animals indiquen un important antagonisme funcional entre els dos factors. Aquest projecte a més està recolzat per un contracte postdoctoral Beatriu de Pinós de la Dra. Berta Vázquez (Set 2018-).
 • Paper de SIRT7 a la diferenciació de cèl·lules B i el seu paper al desenvolupament de Leucèmies B-ALL (Leucèmia linfoblàstica aguda). En aquest context el grup ja ha establert col·laboracions amb el Dr. Pablo Menéndez (IJC), la Societat Espanyola de Oncologia Pediàtrica (SEHOP), i la Dra. Maribel Parra (IDIBELL). Resultats preliminars indiquen que SIRT7 te un paper essencial al control de PAX5, el màster regulador de la diferenciació a cèl·lules B i que els seus nivells a cèl·lules de leucèmia B-ALL canvien en general en una forma proporcional a PAX5.

Al mateix temps, el grup pretén desenvolupar altres línies de treball més bàsiques i que es portaran a terme en models cel·lulars derivades del sistema hematopoètic. Les línies mes rellevants son:

 • Paper de les Sirtuïnes al control de l’heterocromatina sota estrès.
 • Paper de les Sirtuïnes a la regulació del cicle cel·lular.
 • Caracterització de la nova activitat ADPribosiltransferasa de les Sirtuïnes SIRT6 i SIRT7 i el seu paper a tumorigenesis.
 • Desenvolupament I optimització de nous mètodes per mesurar l’activitat de les Sirtuïnes in vivo.

FUNCIONS:

 • Realització de tasques de recerca en l’àmbit del projecte específic esmentat en la introducció.
 • Docents de suport, amb l’objectiu de dur a terme la tesi doctoral en el camp dels mecanismes de resposta a estrès en el context de la diferenciació del sistema hematopoètic i del desenvolupament.

S’OFEREIX:

 • Contracte Predoctoral (article 21 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació).
 • Incorporació el 1 de juliol de 2019.
 • Salari brut anual segons perfil del candidat/a.
 • Contracte a jornada completa.
 • El lloc de treball serà IJC Badalona, però les persones seleccionades s’hauran de desplaçar als altres campus IJC quan sigui necessari així com realitzar altres viatges quan així ho requereixi la seva feina.

Presentación de las candidaturas

PER MÉS INFORMACIÓ:

http://www.carrerasresearch.org/es

 PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar el CV i carta de motivació explicant el seu interès en el lloc de treball per email a l'adreça: rrhh@carrerasresearch.org INDICANT LA REFERÈNCIA DE L’OFERTA EN L’ASSUMPTE

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades.