GESTOR/A JÚNIOR DE PROJECTES D’INNOVACIÓ

Reference

(REF. GPI_AR_14)

Places available

1

Deadline for application

08/03/2020

Requirements

Coneixements 

-  Estudis universitaris superiors o equivalents: en àrees científiques, economia, administració i direcció d’empreses o similar.
Valorable Màster Universitari en l’àrea d’Innivació o similar.
Es valorarà experiència prèvia en activitats de valorització i transferència tecnològica.
Domini fluid de l’Office i bases de dades.

 

Habilitats i aptituds 

Capacitat de treball en equip, organització i planificació.
Aptituds per la comunicació en llengua catalana i anglesa de forma verbal i escrita.
Capacitat d’anàlisis.
Destreses informàtiques i noves tecnologies.
Habilitats interpersonals i capacitat de negociació.
Precisió.

 

Funcions 

Sota la supervisió de la responsable d’Innovació liderarà la gestió de projectes d’innovació, centrats en la transferència del coneixement, per tal de promoure, assessorar i donar suport als investigadors de l'IJC en l'àmbit d'innovació i valorització tecnològica.

Entre altres funcions donarà suport en: 

Impulsar i incentivar a tot el personal d'investigació, clínica i bàsica a elaborar propostes innovadores en el marc dels reptes local, estatal i internacional.
Donar suport als investigadors de l'Institut en l'àmbit de la innovació i valorització tecnològica.
Assessorar / orientar els IP en les diferents polítiques de gestió de la propietat intel·lectual i industrial, transferència, patents, etc.
Suport en la realització d'estudis i assessorament en l'anàlisi de patentabilitat dins de l'àmbit de les hemopaties malignes.
Realitzar activitats formatives multidisciplinàries, informatives, relacionades amb la transferència tecnològica.
Promocionar internament i externament la cartera tecnològica del centre.
Elaborar plans de comercialització.
Recerca activa de potencials partners (socis, científics o industrials) per al desenvolupament de la cartera tecnològica i de serveis.
Elaborar estudis de mercat i plans de negoci.
Coordinar i acompanyar els investigadors en totes les fases del procés de transferència tecnològica
Mantenir reunions periòdiques de seguiment amb els investigadors per tal de detectar qualsevol resultat potencialment protegible i transferible.

 

S’ofereix 

Posició temporal.
Salari brut anual segons perfil del candidat/a.
Contracte a jornada completa.
Lloc de treball en IJC Badalona

Additional Information

L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras dedicat a promoure, desenvolupar, transferir, gestionar i difondre la recerca, el coneixement científic i tecnològic, la docència i la formació en l’àmbit de la biomedicina hematològica d’excel·lència, en especial pel que fa a la leucèmia i altres hemopaties malignes; precisa incorporar un GESTOR/A DE PROJECTES D’INNOVACIÓ.

 

Descripció de la Unitat d’Innovació

L’equip d’innovació de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras liderat per Anna Riera està buscant un gestor de projectes amb alta motivació i interès per la transferència de resultats de la recerca, que estigui interessat en ampliar la seva formació i experiència en l’àmbit de la innovació biosanitària i en especial en l’àrea de la leucèmia i altres hemopaties malignes.

 

Sota la supervisió de la responsable d’innovació, podrà liderar la gestió de la cartera de projectes innovadors, avaluant-ne la viabilitat, definint les rutes per arribar al mercat, buscant els recursos i les col·laboracions necessàries, donant suport als investigadors i definint les estratègies de protecció, valorització i transferència per cada tipus de projecte.

Així mateix donarà suport en les activitats de promoció de la cultura innovadora, de les tasques de vigilància tecnològica i intel·ligència competitiva, i de la promoció de col·laboracions i xarxes en l’àmbit públic i privat a escala local i global.

 

Qui som?

La nostra missió és investigar els aspectes bàsics, epidemiològics, preventius, clínics i transferibles de la leucèmia i d'altres malalties hematològiques malignes.

La visió de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras és que la investigació què es porti a terme permeti identificar noves dianes terapèutiques i que possibiliti desenvolupar tractaments més precisos i menys agressius. Aspirem a comprendre l'origen i el desenvolupament de les leucèmies i d'altres patologies hematològiques malignes per poder prevenir-les. Treballarem per a un futur en el qual totes les leucèmies siguin curables.

Més informació a la nostra web http://www.carrerasresearch.org/en i la web de la Fundació Josep Carreras https://www.fcarreras.org/en.

 

Principis del procés de selecció

La Comissió Europea va atorgar a l’IJC el segell d’Excel·lència en RH el juliol de 2019. L’IJC continua treballant per mantenir les seves polítiques d’acord amb els principis de la Carta i el Codi. L’estratègia de recursos humans per a investigadors de la Comissió Europea (HRS4R) té com a objectiu principal garantir que els centres d’excel·lència d’investigació implementin i respectin els requisits de la Carta Europea dels Investigadors i el Codi de conducta per a la contractació d’investigadors (en endavant denominada Carta i Codi) dins de les seves polítiques de recursos humans.

Oferim i promovem un entorn divers i inclusiu i acull els sol·licitants independentment de l’edat,

discapacitat, gènere, nacionalitat, raça, religió o orientació sexual.

IJC garanteix que les dades personals dels sol·licitants siguin processades segons les exigències del Reglament general de protecció de dades de la UE (GDPR) i la Llei espanyola 3/2018 de protecció de dades.

 

Per a més informació:

http://www.carrerasresearch.org/es

Place of presentation of the candidacies

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc i el seu CV per email a l'adreça: jobs@carrerasresearch.org, INDICANT LA REFERÈNCIA DE L’OFERTA EN L’ASSUMPTE.

Termini de presentació:  08/03/2020

Related links