DATA MANAGER

Reference

2019/65

Places available

1

Deadline for application

10/06/2019

Requirements

L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras,  dedicat a promoure, desenvolupar, transferir, gestionar i difondre la recerca, el coneixement científic i tecnològic, la docència i la formació en l’àmbit de la biomedicina hematològica d’excel•lència, en especial pel que fa a la leucèmia i altres hemopaties malignes; precisa incorporar un/a DATA MANAGER

 

ÉS REQUEREIX:

 

Coneixements

 

 • Estudis universitaris superiors o equivalents: en gestió de la informació, informàtica, noves tecnologies o similar.
 • Experiència mínima de 5 anys com a gestor/a de dades.
 • Nivell alt de programació i gestió de base de dades.
 • Coneixement de llengua anglesa.
 • Domini en el maneig d'eines i coneixements informàtics d’indicadors en recerca.

 

Habilitats i aptituds

 

 • Capacitat de treball en equip, organització i planificació.
 • Aptituds per la comunicació verbal i escrita.
 • Aptitud per la supervisió.
 • Capacitat d’anàlisis, interpretació i explotació.
 • Destreses informàtiques.
 • Habilitats interpersonals.
 • Metòdic/a.
 • Precís/a.
 • Habilitats numèriques y matemàtiques.
 • Familiaritat amb els processos de millora qualitativa.

Additional Information

FUNCIONS:

 

Sota la dependència de la direcció estratègica serà  responsable de proporcionar la infraestructura que ha d'existir al voltant de la informació, a nivell estratègic,  tècnic, administratiu i rendiment de comptes en els marcs de governança i legislatius autonòmics, estatals i europeus.

 

Entre d’altres funcions realitzarà:

 

 • Planificació, supervisió i control tant la gestió com l'ús de les dades de l’IJC.
 • Disseny de la base de dades, la seva implementació i el suport necessari.
 • Gestió de la seguretat de les dades: privacitat, accés i confidencialitat.
 • Establiment de polítiques i regles per a la gestió i la explotació de les dades.
 • Gestió del què s'emmagatzema, com s'emmagatzema i quanta informació.
 • Definició de les regles que han de seguir les dades fora de la base de dades.
 • Definició de la integració de la informació multicampus i transferència de les dades.
 • Disseny, gestió i control dels indicadors per al rendiment de comptes en producció científica.
 • Captació i explotació dels indicadors per a les certificacions qualitatives en matèria de recerca.

 

 

S’OFEREIX:

 

 • Posició fixa. Es realitzarà un contracte indefinit si es compleixen algun dels supòsits establerts en els Pressupostos Generals de l'Estat de l'any 2018. En cas contrari, la posició es cobrirà temporalment amb un contracte d'interinitat fins que les mesures fiscals i financeres establertes pels Pressupostos Generals de la Generalitat de Catalunya i la normativa bàsica dels Pressupostos Generals de l'Estat autoritzin una nova convocatòria de la plaça amb contracte indefinit
 • Salari brut anual segons perfil del candidat/a
 • Contracte a jornada completa
 • Lloc de treball en IJC Badalona .

 

PER MÉS INFORMACIÓ:

 

http://www.carrerasresearch.org/es

Place of presentation of the candidacies

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

 

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc i el seu CV  per email a l'adreça : rrhh@carrerasresearch.org

 INDICANT LA REFERÈNCIA DE L’OFERTA EN L’ASSUMPTE

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ:

 

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 10 de juny de 2019