ADMINISTRADOR/A DE SISTEMES

Reference

2019/66

Places available

1

Deadline for application

10/06/2019

Requirements

L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, dedicat a promoure, desenvolupar, transferir, gestionar i difondre la recerca, el coneixement científic i tecnològic, la docència i la formació en l’àmbit de la biomedicina hematològica d’excel•lència, en especial pel que fa a la leucèmia i altres hemopaties malignes; precisa incorporar un/a ADMINISTRADOR/A DE SISTEMES

 

ÉS REQUEREIX:

 

Coneixements

 

 • És valorarà estudis universitaris superiors o equivalents: en gestió de la informació, informàtica, noves tecnologies o similar.
 • Coneixements avançats en: Microsoft Windows, Microsoft ADS, Microsoft Server, Sistema Operatiu Linux, Xarxa Informàtica: configuració de la xarxa, Impressores, escàners, SAP, ABAP, SAP Smartforms i Citrix.
 • Experiència mínima de 3 anys en lloc similar.
 • Nivell alt de programació i gestió de base de dades.
 • Coneixement de llengua anglesa.
 • Coneixements avançats en: Microsoft Windows, Microsoft ADS, Microsoft Server, Sistema Operatiu Linux, Xarxa Informàtica: configuració de la xarxa, Impressores, escàners, SAP, ABAP, SAP Smartforms i Citrix.

 

Habilitats i aptituds

 

 • Capacitat de treball en equip, organització i planificació.
 • Aptituds per la comunicació verbal i escrita.
 • Aptitud per la supervisió.
 • Capacitat d’anàlisis, interpretació i explotació.
 • Destreses informàtiques.
 • Habilitats interpersonals.
 • Metòdic/a.
 • Precís/a.
 • Habilitats numèriques y matemàtiques.
 • Familiaritat amb els processos de millora qualitativa.

Additional Information

FUNCIONS:

 

Sota la dependència de la gerència serà  amb la resta de l’equip d’organitzar i dirigir l'àrea de Sistemes de l’IJC, així com de planificar, rellevar, analitzar, dissenyar, desenvolupar i implementar projectes d'integració de Software, de business, de telecomunicacions i xarxes i, en general, tot projecte de Tecnologia de la Informació.

 

Entre d’altres funcions realitzarà:

 

 • Gestió de l'estructura informàtica de l'institut, com arranjament d’equips, actualització sistemes i software..
 • Instal·lació de programes o eines específiques al personal de l’institut.
 • Implementació sistema de gestió de la seguretat de les dades: privacitat, accés i confidencialitat.
 • Establiment de polítiques i regles per a la gestió i la explotació de les dades.
 • Configuració, instal·lació, actualització i resolució de problemes amb els equips i relacionats amb els serveis de TI del centre (correu, web, bases de dades, servidors, etc.)
 • Configuració i administració dels diferents sistemes d’emmagatzematge i del sistema de còpia de seguretat de l’institut
 • Anàlisis de programaris d’ús i assessorament en compra d’equipament tecnològic.
 • Formació per ajudar a entendre les noves tecnologies.
 • Redacció d’informes i recomanacions a altres departaments a millorar el rendiment tecnològic.

 

 

S’OFEREIX:

 

 • Posició fixa. Es realitzarà un contracte indefinit si es compleixen algun dels supòsits establerts en els Pressupostos Generals de l'Estat de l'any 2018. En cas contrari, la posició es cobrirà temporalment amb un contracte d'interinitat fins que les mesures fiscals i financeres establertes pels Pressupostos Generals de la Generalitat de Catalunya i la normativa bàsica dels Pressupostos Generals de l'Estat autoritzin una nova convocatòria de la plaça amb contracte indefinit
 • Salari brut anual segons perfil del candidat/a
 • Contracte a jornada completa
 • Lloc de treball en IJC Badalona

 

PER MÉS INFORMACIÓ:

 

http://www.carrerasresearch.org/es

Place of presentation of the candidacies

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

 

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc i el seu CV per email a l'adreça : rrhh@carrerasresearch.org

 INDICANT LA REFERÈNCIA DE L’OFERTA EN L’ASSUMPTE

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ:

 

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 10 de juny de 2019