TÈCNIC/A DE LICITACIONS

Reference

TECL_NJ_05

Places available

1

Deadline for application

28/02/2021

Requirements

Formació d'àmbit jurídic o empresarial: dret, ADE, o similars.

Experiència mínima de dos anys en contractació pública, específicament en la gestió d'expedients de contractació, preferiblement en centre de recerca.

- Coneixement de la legislació de contractació pública: Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic i la disposició addicional 54ª d’aquesta mateixa llei, el RD-Llei 3/2020, de 4 de febrer – pel que es modifica l’article 118 de la LCSP, i Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació.

- Bon domini de MS Office, Salesforce, AX i programari d'ús de contractació pública.

- Es valorarà coneixement de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. - Valorable estar col·legiat.

- Valorable experiència en la gestió d'estocs i la gestió d'actius (inventari de béns mobles). 

 

Responsabilitats i tasques principals

Gestió d'expedients de contractació pública. Justificació de la necessitat i redacció dels plecs fins al tancament de l'expedient.

Publicació de les contractacions a les plataformes de contractació pública corresponents.

Preparar i controlar la documentació per a les meses de contractació.

Atenció de consultes i al·legacions dels licitadors.

Notificació dels contractes adjudicats.

Seguiment dels contractes signats.

Redacció de contractes menors.

Suport en la implementació i el desenvolupament de l’aplicació informàtica de gestió econòmica en l’àmbit de contractació pública.

- Control de contractes i actualització de bases de dades per a un bon control del rendiment per assegurar el compliment dels estàndards de seguretat, qualitat i medi ambient.

Suport en la implementació i desenvolupament de bones pràctiques de gestió de la contractació publica.

Suport en la gestió de compres. Garantir la correcta presentació i aprovació de la documentació requerida per a la tramitació de comandes. Efectuar i tramitar les comandes de compra fent el seguiment i la gestió integral d’aquesta.

Identificar i seleccionar proveïdors, matèries primeres, envasos alternatius i nous canals de compra en cas de necessitat.

Preveure i identificar les necessitats en béns de consum i contractació de serveis i registrar els compromisos de despeses.

Suport en el registre de les condicions de compra i negociació de preus.
 

Competències

- Persona organitzada, proactiva i flexible. - Atenció al detall i meticulositat.

- Orientació de servei al client intern.

- Capacitat de treball en equip.

-Capacitat de comunicació i amable en el tracte.

 

Oferim

- Posició temporal. Contracte inicial de 2 anys amb possibilitat de pròrroga.

- Incorporació immediata.

- Salari brut anual segons perfil del candidat/a.

- Contracte a jornada completa.

- Mesures de conciliació: 23 dies de vacances laborables, 9 dies de lliure disposició entre altres flexibilitats (Flexibilitat horària, jornada intensiva els estius i divendres).

- Bon ambient de treball.

- Centre de treball ubicat en plena naturalesa; IJC Badalona (Campus ICO).

Additional Information

L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras,  dedicat a promoure, desenvolupar, transferir, gestionar i difondre la recerca, el coneixement científic i tecnològic, la docència i la formació en l’àmbit de la biomedicina hematològica d’excel·lència, en especial pel que fa a la leucèmia i altres hemopaties malignes; precisa incorporar un/a Tècnic de Licitacions i Compres, sota la dependència de la Gerència, per donar suport a la unitat de compres. 

 

Qui som?

La nostra missió és investigar els aspectes bàsics, epidemiològics, preventius, clínics i transferibles de la leucèmia i d'altres malalties hematològiques malignes.

La visió de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras és que la investigació què es porti a terme permeti identificar noves dianes terapèutiques i que possibiliti desenvolupar tractaments més precisos i menys agressius. Aspirem a comprendre l'origen i el desenvolupament de les leucèmies i d'altres patologies hematològiques malignes per poder prevenir-les. Treballarem per a un futur en el qual totes les leucèmies siguin curables.

Més informació a la nostra web http://www.carrerasresearch.org/en i la web de la Fundació Josep Carreras https://www.fcarreras.org/en.

La Comissió Europea va atorgar a l’IJC el segell d’Excel·lència en RRHH El juliol de 2019. L’IJC continua treballant per mantenir les seves polítiques d’acord amb els principis de la Carta i el Codi. L’estratègia de recursos humans per a investigadors de la Comissió Europea (HRS4R) té com a objectiu principal garantir que els centres d’excel·lència d’investigació implementin i respectin els requisits de la Carta Europea dels

investigadors i el Codi de conducta per a la contractació d’investigadors (d’ara endavant denominada Carta i Codi) dins de les seves polítiques de recursos humans.

Oferim i promovem un entorn divers i inclusiu i acull els sol·licitants independentment de l’edat, discapacitat, gènere, nacionalitat, raça, religió o orientació sexual.

IJC garanteix que les dades personals dels sol·licitants siguin processades segons les exigències del Reglament general de protecció de dades de la UE (GDPR) i la Llei espanyola 3/2018 de protecció de dades.

Place of presentation of the candidacies

Les persones interessades han d'enviar a l'adreça jobs@carrerasresearch.org, indicant la referència  TECL_NJ_05 de l’anunci en l’assumpte del missatge:

Carta de motivació explicant el seu interès en el lloc
CV
contactes per futures referències. 

 

Nou termini de presentació: 28/02/2021

 

Enllaços relacionats