Leucèmia limfocítica crònica

Programa

Neoplàsies limfoides

Multiscale omics

Pertany a

IJC Sant Pau

Contacte

Introducció

La leucèmia limfocítica crònica (LLC) és la neoplàsia maligna de limfòcits B adults més freqüent als països occidentals. Es caracteritza per l’acumulació de limfòcits B CD5+ monoclonals amb un immunofenotip característic en sang perifèrica, medul·la òssia o teixits limfoides. L’evolució clínica de la malaltia és extremadament heterogènia i, per tant, l’esperança de vida dels pacients varia des d’uns quants anys fins a una esperança de vida pràcticament normal. Malgrat els importants progressos aconseguits en el seu tractament, la LLC es continua considerant una malaltia incurable.

La nostra recerca

El nostre grup treballa de manera incansable per obtenir informació sobre les característiques del compartiment leucèmic i ampliar els nostres coneixements sobre l’impacte del microambient tumoral. Aquest coneixement pot contribuir a millorar la comprensió dels esdeveniments biològics implicats en el desenvolupament de la malaltia i es pot utilitzar per desenvolupar noves estratègies de tractament clínic i, en darrera instància, per millorar la qualitat de vida dels pacients amb LLC.

El nostre grup ha estat implicat en diversos assajos clínics fonamentals que han culminat amb l’aprovació de nous fàrmacs per al tractament de la LLC. A més, participem en diversos projectes centrats en la caracterització de cèl·lules leucèmiques residuals, l’autoimmunitat i els mecanismes que controlen la senyalització de BCR.

Els nostres objectius

El nostre grup treballa de manera incansable per obtenir informació sobre les característiques del compartiment leucèmic i ampliar els nostres coneixements sobre l’impacte del microambient tumoral. Aquest coneixement pot contribuir a millorar la comprensió dels esdeveniments biològics implicats en el desenvolupament de la malaltia i es pot utilitzar per desenvolupar noves estratègies de tractament clínic i, en darrera instància, per millorar la qualitat de vida dels pacients amb LLC. Amb la nostra recerca, pretenem:

  1. Aconseguir un millor diagnòstic i pronòstic de la LLC i permetre l’accés a estratègies terapèutiques més adequades.

  2. Ampliar el coneixement dels esdeveniments moleculars i cel·lulars implicats en el desenvolupament de la LLC.

  3. Prevenir les recidives clíniques de la LLC.

  4. Dissenyar enfocaments viables per monitorar la malaltia residual mínima en la LLC.

  5. Trobar una cura per als pacients amb LLC.

Els nostres reptes

De manera inherent a la malaltia, els pacients amb LLC tenen un sistema immunitari desregulat, que els predisposa a patir les complicacions de la malaltia, incloent-hi infeccions recurrents i fenòmens autoimmunitaris. Comprendre com les cèl·lules immunitàries del microambient tumoral contribueixen a mantenir la supervivència de les cèl·lules leucèmiques és essencial per dissenyar futures estratègies terapèutiques destinades no només a erradicar les cèl·lules leucèmiques, sinó també a restaurar el sistema immunitari.

En els últims anys, el nostre grup ha iniciat diversos projectes destinats a descriure l’estat immunitari i les característiques funcionals de poblacions de limfòcits B i T durant l’evolució de la malaltia i després del tractament amb teràpies dirigides.

Ajuts vigents

DJCLS 04 R/2021

Deutsche josé carreras leukämie stiftung

Definition of cellular components of the natural immune response in CLL