Portal de transparència

1.Organització Institucional i l'Estructura Administrativa
1.1. Missió, visió i valors
1.2. Estatuts
1.3. Organigrama
1.4.Perfil Professional Responsables (en construcció)
1.5. Catàleg de Serveis
1.6. Acords Patronats sobre Spin-Off (en construcció)
1.7. Resolucions Dictades sobre Règim Incompatabilitat (en construcció)
1.8. Resolució per la qual s’aprova i s’inscriu l’escissió total de l’Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer en favor de la Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras i l’Institut de Recerca Germans Trias i Pujol.
1.9 Certificat Hisenda, organització sense ànim de lucre

2.Transparencia en Matèria de Planificació i programació
2.1. Plans i programas que estableixin directrius estratègiques
2.1.1.SUMA
2.1.2.LOPD (en construcció)
2.1.3.Pla d'Igualtat
2.1.4. Codis de Bona Pràctica:

2.1.5.Protocol de Mesures Prevenció Blanqueig
2.1.6.Normatives Innovació (en anglès)

3.Gestió Económica, Comptable i l'Estructura Administrativa
3.1.Pressupost
3.2.Política Retributiva i Dietes (en construcció)
3.3.Comptes Anuals:
3.3.1. 2020 - Comptes anuals i Auditoria
3.3.2. Anys anteriors
         2019, 2018, 2017, 2016, 20152014
3.4.Inventari dels Bens Inmobles

4.Recursos Humans
4.1.Dades personal Institut Josep Carreras 2020
4.2.Processos de selecció
4.3.Acords Laborals (en construcció)

5.Procediments Administatrius
5.1.Contractació Pública 
5.1.1.Informació sobre les Entitats i Òrgans de Contractació
5.1.2.Licitacions en Tràmit
5.1.3.Contractes Suscrits

6.Convocatòries i Atorgament de Subvencions i Ajuts Públics
6.1.Relació de Subvencions i Altres Ajuts (en construcció)
6.2.Justificació de Projectes (en construcció)

7.Memòries Anuals
7.1.Memòria Anual 2019
7.2.Memòries anys anteriors: 2012, 20132014, 2015, 2016, 20172018

8. Transparència institucional sobre l’ús d’animals d’experimentació

8.1 Declaració institucional sobre l’ús d’animals d’experimentació (document en anglès)

9. Ombudsman

El Dr. Evarist Feliu ha estat escollit com l'Ombudsman de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras. L'Ombudsman representa una via confidencial i informal on el personal de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras pot discutir lliurement qualsevol tema d'interès. L'Ombudsman es dedica a promoure la resolució justa i equitativa de conflictes i problemes que tant persones com grups hagin detectat i manifestat en el seu lloc de treball o estudis. Els assumptes a tractar poden ser tant personals com professionals.

Sol·licitud de Informació
Per a més informació, si us plau consulteu la web de transparència de la Generalitat de Catalunya

Última actualització: 22 de març de 2022

NOTA: Aquest portal s'actualitza en el moment en que es produeix nova documentació segons la normativa vigent.