Portal de la transparència IJC

1.Organització Institucional i l'Estructura Administrativa
1.1.Funcions i Missió
1.2.Estatuts
1.3.Organs de Govern 
1.4.Organigrama
1.5.Perfil Professional Responsables (en construcció)
1.6.Catàleg Serveis Prestats
1.7.Acords Patronats sobre Spin-Off (en construcció)
1.8.Resolucions Dictades sobre Règim Incompatabilitat (en construcció)
1.9 Resolució per la qual s’aprova i s’inscriu l’escissió total de l’Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer en favor de la Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras i l’Institut de Recerca Germans Trias i Pujol.
1.10 Certificat Hisenda, organització sense ànim de lucre

2.Transparencia en Matèria de Planificació i programació
2.1. Plans i programas que estableixin directrius estratègiques
2.1.1.Suma
2.1.2.LOPD (en construcció)
2.1.3.Pla d'Igualtat (en construcció)
2.1.4. Codis de Bona Pràctica:

2.1.5.Protocol de Mesures Prevenció Blanqueig
2.1.6. Normatives Innovació (en anglès)

3.Gestió Económica, Comptable i l'Estructura Administrativa
3.1.Pressupost
3.2.Retribucció i Dietes dels Alts Càrrecs (en construcció)
3.3.Comptes Anuals:
3.3.1   2017 comptes anuals i informe auditoria
3.3.2   2017 Certificat d'acord del Patronat d'aprovoació dels comptes
3.3.3  Anys anteriors
          2016, 2015, 2014
3.5.Inventari dels Bens Inmobles

4.La plantilla, Relacions de Llocs de Treball i el Régim Retributiu
4.1.Numero de persones que treballen
4.2.Convocàtories i Resultats Processos Selectius
4.3.Acords Laborals (en construcció)

5.Els Procediments Administatrius
5.1.Contractació Pública 
5.1.1.Informació sobre les Entitats i Òrgans de Contractació5.1.2.Licitacions en Tràmit5.1.3.Contractes Subscrits

6.Els Contractes i els Convenis
6.1.Relació de Convenis Vigents
6.2 Politica de Propietat Intel·lectual i Industrial

7.Les Convocatòries i l'Atorgament de les Subvencions i els Ajust Públics
7.1.Relació de les Subvencions i Altres Ajuts (en construcció)
7.2.Justificació des Projectes (en construcció)

8.Els Plans, Els programas i les Memòries Generals (en construcció)
8.1.Memòria Anual: 2012, 20132014, 2015, 2016
8.2.Informe d'Activitats (en construcció)

9. Transparència institucional sobre l’ús d’animals d’experimentació
9.1 Declaració institucional sobre l’ús d’animals d’experimentació (document en anglès)

10. Ombudsman

El Dr. Evarist Feliu ha estat escollit com l'Ombudsman de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras. L'Ombudsman representa una via confidencial i informal on el personal de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras pot discutir lliurement qualsevol tema d'interès. L'Ombudsman es dedica a promoure la resolució justa i equitativa de conflictes i problemes que tant persones com grups hagin detectat i manifestat en el seu lloc de treball o estudis. Els assumptes a tractar poden ser tant personals com professionals.

Sol·licitud de Informació
Per a més informació, si us plau consulteu la web de transparència de la Generalitat de Catalunya

Última actualització: 5 de març de 2020

NOTA: Aquest portal s'actualitza en el moment en que es produeix alguna informació/documentació important per a la seva publicació segons la normativa vigent.