4 de novembre de 2021

Una nova forma de distinguir glòbuls vermells de blancs mitjançant citometria de flux

El grup de Citòmica Funcional de l’institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras ha desenvolupat nous mètodes per enumerar i analitzar subpoblacions de cèl·lules en mostres de sang mitjançant la citometria de flux en lloc de separació física, propensa a la lisi cel·lular.

En una publicació recent a STAR Protocols, del prestigiós grup editorial Cell Press, un equip de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras i Thermo Fischer Scientific, liderat pel Dr. Jordi Petriz, descriu els beneficis de la citometria de flux per separar i quantificar tipus cel·lulars de mostres de sang fresques, aplicant la mínima manipulació possible.

Amb la nova aproximació, els metges poden identificar subpoblacions minoritàries de cèl·lules en les mostres amb major fiabilitat, com ara cèl·lules leucèmiques residuals després d’un tractament de quimioteràpia o cèl·lules mare hematopoètiques en un extracte de moll de l’os. La capacitat de detectar aquestes escasses cèl·lules és clau per a certificar la remissió completa en càncers hematològics o per a preparar un trasplantament de moll de l’os.

Els mètodes tradicionals d’immunofenotipatge cel·lular impliquen diverses manipulacions sobre la mostra, amb centrifugacions sota gradient i rentats agressius on es perden moltes cèl·lules o lisen degut a les forces mecàniques. De resultes, es corre el risc de perdre subpoblacions minoritàries de cèl·lules o restar infrarepresentades.

Per a evitar aquest efecte, l’equip científic proposa dos mètodes diferents, un aprofitant que els globus vermells (eritròcits) i els blancs (leucòcits) dispersen la llum de forma diferent, i l’altre mitjançant l’ús de marcadors fluorescents específics de cada tipus cel·lular. En qualsevol cas, l’ús de la citometria de flux assegura la mínima manipulació de la mostra i, per tant, la caracterització robusta de totes les poblacions cel·lulars de la mateixa.

Els protocols que s’han posat a disposició de la comunitat internacional son el resultat de més de 20 anys d’experiència en l’ús de la citometria de flux i estan cridats a permetre mètodes de cribratge més eficients i menys invasius, per obtenir resultats més precisos i fiables.

Referència:

Laura G.Rico, Roser Salvia, Michael D.Ward, Jordi Petriz. “Flow-cytometry-based protocols for human blood/marrow immunophenotyping with minimal sample perturbation”. STAR Protocols, Volume 2, Issue 4, 2021 11 Oct 2021. https://doi.org/10.1016/j.xpro.2021.100883