27 d'abril de 2020

Noves línies de recerca per estudiar COVID19, immunosupressió i leucèmia.

La Fundació Josep Carreras emprèn "Més imparables que mai" una campanya de recaptació de fons perquè l'Institut investigui COVID-19 i immunosupressió.

Molts pacients de leucèmia i altres malalties hematològiques malignes són especialment vulnerables a infeccions com SARS-CoV-2. Davant l'actual situació d'emergència sanitària, l'Institut Josep Carreras aplicarà la seva experiència per fer front al coronavirus en tot tipus de pacients, i en particular en els més sensibles. Amb aquesta finalitat, la Fundació Josep Carreras ha iniciat la campanya de captació de fons "Més imparables que mai" a la pàgina web www.imparables.org. Els fons que es recaptin es destinaran a dues línies de recerca en COVID19 de l'Institut Josep Carreras:

1) Identificació de factors de susceptibilitat a la infecció per SARS-CoV-2 i al seu pronòstic. L'Insitut investigarà marcadors genètics i epigenètics de susceptibilitat d'entrada i evolució simptomatològica del coronavirus. S'investigarà l'eficiència d'entrada del virus en cultius cel·lulars, els graus d'infecció per SARS-CoV-2 a diferents teixits, i a mostres de grups poblacionals amb una simptomatologia antagònica davant la infecció amb SARS-CoV-2: nens i adults de la tercera edat, i pacients asimptomàtics contra pacients amb simptomatologia severa.

Els resultats d'aquestes proves, en les quals col·laboraran les Unitats de Genòmica i Proteòmica, es processaran per la Unitat de Bioinformàtica. S'identificaran les variants de susceptibilitat a SARS-CoV-2 i es passarà a una segona fase en què s'analitzaran mostres de pacients COVID19+ asimptomàtics o amb simptomatologia lleu, i mostres de pacients COVID19+ amb simptomatologia greu o letal. Aquests anàlisis permetran confirmar els resultats obtinguts i validar potencials biomarcadors d'estratificació pronòstica de COVID-19, contribuint així a millorar el maneig clínic de pacients infectats amb SARS-CoV-2.

2) Test ràpid de detecció de SARS-CoV-2. L'Institut aplicarà el seu coneixement en el desenvolupament d'assaigs funcionals emprant cèl·lules primàries de pacients, en col·laboració amb altres institucions, per analitzar la reactivitat d'una sèrie d'anticossos candidats, considerant les publicacions científiques generades en COVID-19 durant les últimes setmanes. S'estudiarà per què decau la concentració de limfòcits, es sobreexpressen citoquines, i el paper de la manca d'oxigen en pacients amb COVID-19 sobre la funció dels glòbuls vermells. Tractarà, també, d'avaluar la relació entre COVID-19 i el risc d'infecció disseminada pel torrent sanguini.

Els resultats d'aquestes investigacions impactaran favorablement en la salut de la població en general, incloent l'objectiu prioritari de la Fundació i l'Institut Josep Carreras: la salut de nens i adults amb leucèmies i malalties hematològiques malignes, especialment vulnerables a aquesta malaltia.

Podeu donar a aquesta recerca a: https://www.fcarreras.org/es/masimparablesquenunca