16 de juliol de 2020

Nova classificació i pronòstic de Síndromes Mielodisplàsics Secundaris publicats en Leukemia

Francesc Solé, líder del grup de Síndromes Mielodisplàsics i Blanca Xicoy, líder del grup de Neoplàsies Mieloides, tots dos de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, col·laboren en un article publicat a Leukemia sobre la classificació i pronòstic dels Síndromes Mielodisplàsics Secundaris.

L'article “Therapy-related myelodysplastic syndromes deserve specific diagnostic sub-classification and risk-stratification-an approach to classification of patients with t-MDS” és el resultat de la feina del grup mundial de Síndromes Mielodisplàsics coordinat per Ulrich Germing (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf), Detlef Haase (Universitätklinikum Göttingen), Peter Greenberg (Stanford MDS Center), Guillermo Sanz (Hospital Universitari i Politècnic La Fe) i Francesc Solé.

El Grup de Treball Internacional per al Pronòstic en MDS (IWG-PM) va generar prèviament el sistema d'estratificació pronòstica dels SMD, IPSS revisat (IPSS-R) i en l'actualitat està avaluant l'impacte de les mutacions moleculars en el pronòstic, en el que serà el denominat IPSS-M (molecular).

L'actual classificació WHO (2017) proposa l'entitat "Therapy related myeloid neoplasms (TRMN)" o neoplàsies mieloides associades a la teràpia, en la qual s'engloben les leucèmies mieloblàstiques agudes (LMA), SMD i SMD / neoplàsies mieloproliferatives (SMD / NMP ) secundàries a una neoplàsia i tractament previs. Al present treball, basat en una base de dades de pacients pertanyents a centres de l'IWG-PM, es recullen les dades clíniques de pacients amb el diagnòstic de SMD secundaris i es comparen les característiques clíniques i biològiques amb els SMD primaris o de novo. Els resultats suggereixen que dins de l'entitat TRMN, s'haurien de fer 3 grups, LAM secundàries, SMD / NMP secundàries i els SMD secundaris, atès que es tracta de malalties que cursen amb característiques clíniques i biològiques diferents. Aquests resultats són la base per avançar en un segon treball que està sent liderat per Detlef Haase i Francesc Solé, en el qual es vol correlacionar el càncer i tractament previs amb els canvis citogenètics.