8 de setembre de 2022

Comencen els quatre nous “Projectes de Generació de Coneixement” a l'Institut Josep Carreras: coneix-los!

Acaben de començar els quatre nous projectes concedits a grups de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras en el marc del Programa Estatal per Impulsar la Recerca Cientificotècnica i la seva Transferència, dins del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d'Innovació 2021- 2023. Vols saber quins grups són i què faran? Continua llegint!

La recerca científica és la clau del benestar present i futur i, per això, el Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d'Innovació selecciona anualment els millors projectes dels millors grups de recerca d'institucions públiques i privades per tal de dotar-los del finançament necessari i assegurar que es puguin dur a terme.

Recentment, s'han fet públics els projectes seleccionats en la convocatòria 2021 i d’entre els que tot just comencen el seu camí n'hi ha quatre corresponents a grups de recerca de l'Institut Josep Carreras. Els quatre projectes, cadascun des de la seva perspectiva, ajudaran a comprendre millor els mecanismes subjacents al desenvolupament i la progressió de diferents tipus de càncer hematològic. A continuació, t'expliquem les bases de cadascun:

 

Epidrogues: fàrmacs contra les alteracions epigenètiques

El grup del Dr. Manel Esteller, director de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras i cap del grup d'Epigenètica del Càncer, cercarà millorar l'acció dels fàrmacs contra les alteracions epigenètiques. L'epigenètica és el conjunt de mecanismes que modifiquen l'activitat de la informació genètica i és responsable de la majoria dels canvis que es produeixen en les cèl·lules durant la seva vida, com ara convertir-se en canceroses.

A causa de la seva volatilitat, és difícil saber fins a quin punt varia l'epigenètica dels diferents tipus de cèl·lules en un teixit o un tumor. El grup del Dr. Esteller esbrinarà aquestes variacions analitzant les cèl·lules tumorals individualment per veure com les epidrugs afecten el conjunt.

 

La disposició 3D del genoma pot ser important en alguns limfomes

La Dra. Biola Javierre lidera el grup d'Organització 3D de la Cromatina i està especialment interessada a veure com la forma en què l'ADN se situa al nucli de les cèl·lules, especialment dels limfòcits B, pot contribuir al desenvolupament del limfoma difús de cèl·lules B grans.

En el seu projecte, la Dra. Javierre indagarà sobre com varia l'organització 3D del genoma en les cèl·lules tumorals i si això pot modificar l'activitat dels gens. El projecte busca entendre si aquests canvis condueixen a l'aparició del càncer i si es poden desenvolupar estratègies terapèutiques per evitar-ho.

 

Recrear l'estructura 3D del limfoma per conèixer-ne les vulnerabilitats

El Dr. Gaël Roué, líder del grup de Recerca Traslacional del Limfoma, desenvoluparà un projecte que, igual que la Dra. Javierre, tractarà de descobrir vulnerabilitats del limfoma difús de cèl·lules B grans. I també ho farà a través de mirar de comprendre el seu aspecte tridimensional, però no del genoma de les cèl·lules canceroses, sinó del tumor sencer.

Les relacions que estableixen les diverses cèl·lules presents en un tumor són complexes i limiten, en molts casos, la capacitat d’acció dels fàrmacs anticàncer. Per comprendre el tumor del limfoma difús de cèl·lules B grans, el grup del Dr. Roué recrearà versions en miniatura, a partir de mostres de tumors reals, per estudiar-los al laboratori i desenvolupar noves formes d'atacar-los.

 

La Histona MacroH2A, un sensor del metabolisme?

Amb el nou projecte, el grup liderat pel Dr. Marcus Buschbeck, Cromatina, Metabolisme i Destí Cel·lular, es proposa entendre la relació entre l'estat metabòlic de la cèl·lula i la seva activitat genètica.

Fa anys que el grup desentranya les funcions de la histona MacroH2A, una variant poc coneguda capaç d'unir-se a metabòlits presents a la cèl·lula i alterar, així, els programes cel·lulars. Si es confirmessin, podrien establir un nou mecanisme de regulació genètica, font d'alteracions actualment desconegudes i, també, de noves teràpies.

 

Tots aquests projectes acaben de començar i ben aviat en veurem els fruits. A l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras estem convençuts que la investigació científica és la clau perquè, un dia no gaire llunyà, la leucèmia sigui una malaltia 100% curable, en tots els casos. Els nostres investigadors i investigadores treballen incansablement per aconseguir-ho i no pararem fins que la curem.