7 de juliol de 2022

Un nou mètode desenvolupat per investigadors de l'Institut Josep Carreras prediu el risc de recaiguda en nens amb leucèmia LLA-B amb hiperdiploïdia

Un equip internacional liderat pel Dr. Oscar Molina i el Dr. Pablo Menéndez, de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, identifica anomalies cromosòmiques associades a la recaiguda en un subtipus freqüent de leucèmia limfoblàstica aguda de cèl·lules B (LLA-B), una condició greu que afecta especialment a nens. Aquest descobriment pot ajudar a identificar des del diagnòstic aquells pacients que tenen un major risc de patir una recaiguda i donar-los un tractament més apropiat, per així anticipar la reaparició del càncer.

L'estudi, publicat a la revista especialitzada Molecular Oncology, confirma que la leucèmia limfoblàstica aguda de cèl·lules B (LLA-B) amb hiperdiploïdia, un subtipus freqüent de LLA-B infantil, s'associa a una elevada heterogeneïtat genètica amb dotacions cromosòmiques variables a les cèl·lules leucèmiques. Els resultats demostren que les trisomies dels cromosomes 10 i 18 són marcadors de bon pronòstic, que poden utilitzar-se per predir el risc de recaiguda i decidir les estratègies de tractament més adequades per aquests pacients.

A més, la investigació també ha descobert que la variabilitat genètica clonal és la responsable de l'aparició de combinacions cromosòmiques específiques que arriben a ser predominants i demostra que una menor heterogeneïtat clonal pot utilitzar-se, per tant, com un altre marcador per predir el risc de recaiguda en pacients amb LLA-B amb hiperdiploïdia.

Segons els autors principals de l'estudi, la Mireia Ramos de la Universitat Autònoma de Barcelona i en Juan L. Trincado de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, el cariotipatge clàssic passa per alt l’elevada variabilitat genètica observada, i és per això que aconsellen utilitzar d’altres tècniques com el iFISH i la seqüenciació single-cell per ser més precisos en el diagnòstic citogenètic inicial de la LLA-B infantil amb alta hiperdiploïdia.

La LLA-B és la neoplàsia sanguínia més comuna en nens i tres de cada quatre casos afecten menors de sis anys. Es caracteritza per l'acumulació de progenitors de cèl·lules B a la medul·la òssia, i això condueix a la infraproducció de cèl·lules B madures, que són una part essencial del nostre sistema de defensa, així com d'altres tipus de cèl·lules sanguínies. Una característica habitual d'aquesta mena de càncer és la presència de guanys o pèrdues anormals de cromosomes sencers a les cèl·lules leucèmiques.

Quan els guanys són massa elevats, de més de cinc cromosomes addicionals, els metges consideren que es tracta d'una hiperdiploïdia (la diploïdia es refereix a la disposició habitual dels cromosomes, que venen en parells a la majoria de les cèl·lules humanes). La hiperdiploïdia és un marcador de bon pronòstic i els pacients amb aquesta característica tendeixen a respondre amb èxit al tractament.

Tanmateix, són bastant freqüents les recaigudes a partir de cèl·lules que escapen al tractament, i això significa que part de la inestabilitat cromosòmica observada en la LLA-B amb hiperdiploïdia podria ser beneficiar les cèl·lules malignes d'alguna manera. Per esbrinar com, els investigadors van voler saber si algun guany cromosòmic específic estava associat a l'aparició de clons resistents i a una major probabilitat de recaiguda.

Es van analitzar les cèl·lules de 72 pacients de LLA-B amb hiperdiploïdia, 62 d'ells havien rebut un primer diagnòstic i 10 havien sofert una recaiguda. L'anàlisi computacional de les dades genètiques de single cell d'alta resolució d'aquestes mostres va permetre identificar, mitjançant tècniques freqüentment utilitzades als laboratoris clínics d’hematoncologia, nous marcadors de pronòstic per millorar l'avaluació del risc de recaiguda dels pacients. Els resultats van mostrar que, mentre que els cromosomes 10 i 18 addicionals s'associaven a un bon pronòstic, la baixa heterogeneïtat clonal, resultant de la selecció dels clons “més aptes”, suposa un major risc de recaiguda i menors possibilitats de supervivència.

En general, aquesta recerca ofereix una nova perspectiva sobre la LLA-B amb alta hiperdiploïdia i proposa noves eines perquè els metges puguin comprendre millor els resultats futurs dels seus pacients i millorar la supervivència individual.

Article de referència:

Mireia Ramos-Muntada, Juan L Trincado, Joan Blanco, Clara Bueno, Virginia C Rodríguez-Cortez, Alex Bataller, Belén López-Millán, Claire Schwab, Margarita Ortega, Pablo Velasco, Maria L Blanco, Josep Nomdedeu, Manuel Ramírez-Orellana, Alfredo Minguela, Jose L Fuster, Esther Cuatrecasas, Mireia Camós, Paola Ballerini, Gabriele Escherich, Judith Boer, Monique denBoer, Jesús M Hernández-Rivas, Maria J Calasanz, Giovanni Cazzaniga, Christine J Harrison, Pablo Menéndez, Oscar Molina.

Clonal heterogeneity and rates of specific chromosome gains are risk predictors in childhood high-hyperdiploid B-cell acute lymphoblastic leukemia

Molecular Oncology, 21 June 2022. https://doi.org/10.1002/1878-0261.13276