17 de desembre de 2018

Nou impuls per a la recerca de les síndromes mielodisplàstiques a l'Institut

La Xarxa Europea TRANSCAN-2 ha concedit la subvenció de recerca Euro MDS a un consorci internacional per a la investigació traslacional sobre càncers rars, del qual el grup de recerca de síndromes mielodisplàstiques dirigit pel doctor Francesc Solé és un dels socis.

El projecte està coordinat des de l'IRCCS Humanitas Research Hospital i Humanitas University de Milà, Itàlia. A més de l'Institut, també hi participen l'Hospital Saint Louis a París i la Universitat Tècnica de Dresden.

Els casos de SMD varien molt segons la biologia de cada pacient. És fonamental que la recerca recopili un gran nombre de mostres de pacients de diferents països per tal de veure exemples suficients de diferents formes.

En aquest projecte, amb finançament europeu, l'equip internacional analitzarà la informació genètica i clínica en pacients i mapejarà el seu progrés. L'objectiu és identificar canvis específics que puguem utilitzar per avaluar el risc d'un determinat individu que desenvolupi la malaltia i com respondran a diferents tractaments. «Irònicament hem d'estudiar grans grups de pacients per poder tractar cada pacient d'una manera personalitzada», explica el doctor Solé.

Aquest projecte té una durada de 5 anys (2015-2019) i està finançat per la Comissió Europea en el marc del programa marc de la UE Horizon2020.

TRANSCAN-2 és una xarxa de col·laboració de ministeris, agències de finançament i consells d'investigació amb programes de recerca en càncer de translació. La xarxa està formada per 28 socis de 19 països. A Espanya, el finançament és gestionat per l'Associació Espanyola contra la Fundació Científica del Càncer (AECC).