Notícies

29 de setembre de 2020

Nou projecte de Limfoma Difús de Cèl·lules B Grans, coliderat per Biola M. Javierre i finançat per la Deutsche José Carreras Leukämie Stiftung.

El projecte, finançat per la Deutsche José Carreras Leukämie Stiftung i coliderat per la Dra. Biola M. Javierre, Líder del Grup en Organització 3D de la Cromatina, i el Prof. Björn Chapuy, de la Universitat de Gottingen (Alemanya), es centra en l' estudi de les bases moleculars de l'limfoma difús de cèl·lules B grans (DLBCL).

 
Javierre_Chapuy