18 de maig de 2020

La Unitat de Proteòmica s'uneix a la Coalició d'Espectrometria de Masses COVID-19.

La Unitat de Proteòmica de l'Institut Josep Carreras s'uneix a la coalició d'espectrometria de masses, que treballa per proporcionar informació a nivell molecular de la SARS-CoV-2 per accelerar el diagnòstic i tractament de la pandèmia per COVID19.

L'Espectrometria de Masses és una tècnica utilitzada a la nostra institució per analitzar mostres biològiques a nivell molecular, depenent de la seva massa. És una tecnologia amplament utilitzada en diferents àmbits de coneixement, des de la física a la bioquímica, passant per la medicina i l'enginyeria de materials.

La Coalició d'Espectrometria de Masses reuneix científics, empreses i professionals que treballen amb aquesta tècnica i els tipus d'equipaments necessaris per a dur-la a terme amb diferents propòsits. Darrerament, aquesta coalició ha proposat als seus associats que s'uneixin per establir diferents metodologies per revelar informació fisiopatològica i estructural per tractar la COVID-19.

En aquest escenari, la Unitat de Proteòmica de l'Institut Josep Carreras s'ha unit a la coalició. En paraules de la seva líder, Carolina de la Torre, "hem d'actuar ara, reorientant els recursos de l'espectrometria de masses que s'utilitzen habitualment per al diagnòstic de malalties, la caracterització de biofàrmacs complexos, o el descobriment de nous fàrmacs, per ajudar a fer front a la SARS-CoV-2 i a possibles pandèmies futures".

La Coalició d'Espectrometria de Masses COVID-19 vol ser un portal que permeti compartir les metodologies emprades per a la recollida de mostres, la inactivació, i el processament i tractament de dades. Un dels principals objectius és tenir una plataforma de dades oberta que permeti a la comunitat informàtica accedir a informació valuosa per determinar els mecanismes de resposta a antígens, ajudar al desenvolupament de vacunes, i al desenvolupament tant in silico com in vitro de fàrmacs antivirals.

"A mesura que als països de tot el món augmenta el nombre de proves i el mostreig generalitzat per confirmar l'exposició a la SARS-CoV-2 i mesurar la immunitat, l'espectrometria de masses té un paper important per exercir. Amb aquestes accions de col·laboració, beneficiarem a tots" conclou De la Torre.