23 de maig de 2018

La divisió de la leucèmia mielomonocítica crònica segons la classificació de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) de 2016 no té cap impacte en els resultats en una gran sèrie de pacients del grup espanyol de SMD

El grup de Genètica i Epigenètica del grup de Neoplàsies Mieloides, dirigit per la Dra. Blanca Xicoy i Lurdes Zamora, ha dirigit un estudi publicat recentment a Leukemia Research.

 

L'estudi ha analitzat el tractament dels pacients espanyols amb leucèmia mielomonocítica crònica (LMMC) classificats com LMMC-0 i LMMC-1 segons els criteris de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) de l'any 2008.

El LMMC és una malaltia complexa i pot presentar-se amb diverses característiques, el pronòstic també pot variar àmpliament entre els pacients. Els criteris de l'OMS s'utilitzen al voltant del món per estratificar els pacients en diferents grups; això ajuda els equips mèdics a proporcionar els millors tractaments per a cada pacient i també dóna una indicació de com la malaltia podria progressar. El 2016 l'OMS va actualitzar els seus criteris i va proposar una nova categoria LMMC-0.

Aquest estudi va demostrar que continuar dividint l'anterior grup LMMC-1 de l'OMS en LMMC-0 i LMMC-1 no proporcionava més informació sobre el resultat dels pacients LMMC a Espanya. Els autors examinen els estudis previs duts a terme a Alemanya, que van mostrar una diferència i comenten que això pot ser degut a altres factors clínics i biològics i no als que defineixen LMMC-1 i LMMC-0.

Aquest tipus de treball és molt important per a pacients i metges, ja que pot separar pacients en diferents grups d'acord amb les causes i les característiques de la seva forma de malaltia, de manera que poden rebre un tractament que probablement els funcioni. És important destacar que també evita que els pacients se sotmetin a tractaments desagradables que no funcionaran en el seu cas. La Dra. Xicoy ens diu: ”Aquests són petits passos, però estem avançant cap a un medicament més personalitzat per als nostres pacients”.

Artícle de referència

The division of chronic myelomonocytic leukemia (CMML)-1 into CMML-0 and CMML-1 according to 2016 World Health Organization (WHO) classification has no impact in outcome in a large series of patients from the Spanish group of MDS

Leukemia Research, Volume 70, July 2018, Pages 34-36 https://doi.org/10.1016/j.leukres.2018.05.003