11 de maig de 2020

L'Institut Josep Carreras participa en el projecte RISE MSCA cONCReTE.

L'Institut s'uneix al projecte cONCReTE, RISE Marie Sklodowska Curie Action (MSCA), de Desenvolupament de teràpies d'ARN contra el càncer. CONCReTE reuneix dinou centres de recerca, universitats, hospitals i empreses de nou països per investigar teràpies epigenètiques segures i eficaces contra el càncer, mitjançant l'intercanvi del seu personal científic i tècnic.

Manel Esteller com a investigador principal (IP) i María Berdasco com a co-IP representen a l'Institut Josep Carreras com a Membre de el Consorci de cONCReTE, un projecte per estudiar noves classes de ncRNAs associats a tumors, que ha estat subvencionat per la Comissió Europea a través del programa d'Intercanvi de personal de Recerca i Innovació (RISE), en el marc de les Accions Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

Els ARNs no codificants (ncRNAs), representen un gran grup de molècules que en conjunt regulen l'expressió dels gens involucrats en les vies clau que governen la diferenciació, proliferació, comunicació intercel·lular i motilitat cel·lular. S'ha demostrat que la desregulació dels ncRNAs en la massa tumoral heterogènia i en el microambient de les cèl·lules està implicada en la progressió del tumor, l'augment de la tolerància immunològica, la feble resposta terapèutica i l'augment del potencial metastàsic.

Aquest projecte, coordinat per la Prof. Gerolama Condorelli de la Universitat Frederic II de Nàpols a Itàlia, reuneix dinou organitzacions, empreses, centres de recerca, universitats i hospitals de nou països. El seu objectiu és caracteritzar noves classes de ncRNAs associats a tumors, investigar l'impacte dels ncRNAs en aspectes clau de la biologia de les cèl·lules tumorals, i desenvolupar molècules com els "aptàmers" per a l'administració de derivats terapèutics dels ncRNAs en tipus específics de cèl·lules canceroses.

La subvenció MSCA RISE finançarà 2.060.800 d'euros i tindrà una durada de quatre anys a partir de l'1 de maig de 2020. RISE promou una xarxa internacional i intersectorial, finançant la mobilitat i l'intercanvi d'investigadors entre l'Acadèmia i la Indústria. El Consorci cONCReTE preveu 59 trasllats entre el personal de totes les institucions participants, així com altres activitats de capacitació, amb l'objectiu de millorar la recerca en teràpies epigenètiques contra el càncer.