16 de novembre de 2016

L’Institut de Recerca contra la leucèmia Josep Carreras participa en un important estudi clínic sobre el mieloma múltiple

El Dr. Albert Oriol, hematòleg de l’ICO-Germans Trias i Pujol i investigador de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, participa en un estudi internacional que perfila una combinació de fàrmacs prometedora en el tractament del mieloma múltiple.

El mieloma múltiple és encara una dolença incurable però els avenços que s’han fet en els darrers 10 anys ofereixen una millora molt considerable en el ventall de tractaments d’aquesta malaltia. Un d’aquests fàrmacs prometedors és l’anomenat daratumumab.

A l’Estat espanyol es diagnostiquen 40 nous casos de mieloma múltiple per milió d’habitants i any.

El Dr. Albert Oriol, hematòleg de l’ICO-Hospital Germans Trias i Pujol i investigador de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC), ha participat, juntament amb altres facultatius a nivell internacional, en un projecte de recerca sobre el tractament del mieloma múltiple. L'equip del Dr. Albert Oriol treballa buscant noves combinacions de fàrmacs que prolonguin la supervivència dels pacients, així com la seva qualitat de vida. Abans d'utilitzar-se la quimioteràpia, la mitjana de supervivència d'un pacient de mieloma múltiple era de pocs mesos, però amb la introducció de nous fàrmacs, el pronòstic ha millorat significativament.

Recentment (octubre 2016) el Dr. Albert Oriol ha participat en un important article publicat al New England Journal of Medicine. En aquest estudi es van incloure 569 pacients recaiguts* després d'un o més tractaments previs. En aquest article s’ha demostrat una reducció del risc de recaiguda del 63% en combinar daratumumab amb un tractament estàndard en pacients recaiguts, com és lenalidomida i dexametasona. La combinació de dexametasona, lenalidomida i daratumumab va augmentar el nombre de pacients que responien al nou tractament del 60% al 93% i el nombre de pacients en que s’obtenia la remissió completa de la malaltia del 20% al 43%. El 83% de pacients tractats amb la combinació de tres fàrmacs seguien lliures de malaltia a l’any d’iniciat el tractament, enfront de “només” el 60% dels pacients tractats amb lenalidomida i dexametasona.

Daratumumab ha demostrat que combina perfectament amb fàrmacs d’ús habitual millorant els seus resultats sense incrementar significativament la toxicitat. Per aquest motiu s’està explorant ja en combinació amb altres fàrmacs i, tant en pacients en recaiguda, com en pacients de nou diagnòstic. Els principals efectes indesitjables de daratumumab són les reaccions infusionals (reaccions de tipus al·lèrgic durant l’administració endovenosa, sobretot amb les primeres dosis, que poden reduir-se o evitar-se amb un tractament profilàctic adequat) i la neutropènia (reducció de les xifres de glòbuls blancs) que també pot evitar-se emprant factors estimulants del seu creixement.

Vídeo explicatiu de la Fundació Josep Carreras sobre la recerca en mieloma múltiple: veure vídeo.

Enllaç a l'article i la referència N Engl J Med. 2016 Oct 6;375(14):1319-1331.