Impulsors Científics del Projecte

Professor Ciril Rozman

Es va formar íntegrament de la mà de dos grans mestres de la medicina catalana: els professors Agustí Pedro Pons i Pere Farreras Valentí. El 1967 va obtenir la càtedra de Patologia i Clínica Mèdiques de la Universitat de Salamanca, i el 1969, la de Barcelona, on va succeir els seus dos mestres en la càtedra de Medicina i en la direcció de l’Escola d’Hematologia, respectivament.

En el camp de la Medicina Interna, és una de les personalitats més reconegudes a l'Estat espanyol i als països de parla hispana. Des de 1968, dirigeix l'obra de referència en Medicina Interna en espanyol Tratado de Medicina Interna Farreras- Rozman, de la que ja existeixen XVIII edicions; i és Editor Emèrit de la Revista Medicina Clínica.

Actualment és professor emèrit de la Universitat de Barcelona i Acadèmic Numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Així mateix, va ser vicepresident de la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia durant vint-i-quatre anys i dirigeix el Comitè Científic Internacional de l’entitat.

En el camp de l’hematologia, el professor Rozman és considerat un dels experts més importants mundialment en leucèmia limfàtica crònica (LLC). La seva implicació en la terapèutica hematològica s’ha centrat en el trasplantament de medul·la òssia, i va dur a terme el primer trasplantament al·logènic a l'Estat espanyol. També s’ha dedicat a la recerca dels factors pronòstics i els estudis morfològics i biològics de les hemopaties
malignes. Ha potenciat l’establiment del primer banc espanyol de progenitors hematopoètics de sang de cordó umbilical.

Professor Evarist Feliu

Va ser alumne intern amb els professors Pere Farreras Valentí, Agustí Pedro Pons i Soledat Woessner. Va treballar durant vint anys sota la direcció dels professors Ciril Rozman i Joan Lluís Vives Corrons. Els anys 1975-1976 i 1981-1982 va fer estades de recerca a la Universitat de París (Hospital Beaujon) i a la Universitat de Harvard (Massachusetts General Hospital).

Va ser cap del Servei d’Hematologia de l’Hospital Universitari
Germans Trias i Pujol – HGTiP (1991-1995), director mèdic de l’HGTiP (1995-1997) i director gerent del mateix centre (1997-2002). Ha estat director de centre de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) (2003-2009) i director científic de l’ICO, i actualment és el director del Programa de relacions amb les universitats i Cap del Servei d’Hematologia-Laboratori. Va ser professor titular de Medicina de la UB i la UAB (1985-1997 i 1997-2007, respectivament) i, des de l’any 2008, és catedràtic
de Medicina-Hematologia de la UAB.

És patró i director científic de la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia, president de la Comissió Delegada de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, vicepresident de la Fundació Josep Carreras, i Acadèmic Numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.

El professor Feliu és un investigador de prestigi en el camp dels procediments i els mètodes integrats de diagnòstic hematològic, especialment en la microscòpia electrònica de les cèl·lules de la sang i de la medul·la òssia i en l’estudi de la patologia de la melsa, amb contribucions rellevants en aquestes àrees tant en l’àmbit nacional com en l’internacional.