23 de juny de 2020

Epitranscriptòmica de l'hematopoiesi i les hemopaties malignes.

Manel Esteller, Gerardo Ferrer i Margalida Rosselló publiquen un review sobre l'estat de l'art de la investigació epitranscriptómica dels càncers de la sang.

El líder del grup d'Epigenètica del Càncer i director de l'Institut Josep Carreras Manel Esteller, juntament amb G. Ferrer i M. Rosselló, reuneix en un article publicat a Blood Cancer Discovery aspectes clau de l'epitranscriptòmica o les modificacions claus en l'ARN en l'hematopoiesi i el desenvolupament d'hemopaties malignes.

L'epitranscriptòmica és un camp de l'epigenètica que identifica les modificacions químiques en les molècules d'ARN. Aquestes marques químiques participen en diversos processos metabòlics de l'ARN, tot i que no es comprèn del tot la importància biològica de moltes d'elles, ni dels nombrosos enzims que intervenen en la seva funció. Els nous coneixements sobre l'epitranscriptoma a l'hematopoiesi i les hemopaties malignes revelen la rellevància d'aquestes marques químiques o modificacions en el desenvolupament normal de les cèl·lules, i com la seva alteració deriva en trastorns. Aquest fet fa que pugui abordar-se l'epitranscriptoma amb un enfocament terapèutic, com a punt de partida per al desenvolupament de noves molècules i estratègies per evitar hemopaties malignes o càncers de la sang.