1 de novembre de 2015

El Dr. Navarro, membre del Curriculum Committee de l‘EHA i director de l’Examen Europeu d’Hematologia

El Curriculum Committee de l‘EHA (Societat Europea d'Hematologia) és un òrgan encarregat de desenvolupar els projectes i activitats relacionats amb el Currículum Europeu d'Hematologia (programa europeu de l'especialitat d'hematologia). També s'encarrega d'assessorar l‘EHA en tots els aspectes relacionats amb aquest currículum. El comitè està format per un director (professor Cheng-Hock Toh) i 6 membres.
En el futur immediat aquest comitè marcarà les directrius dels grups de treball encarregats de desenvolupar els projectes de l'examen europeu de l'especialitat d'hematologia i el de l'actualització del currículum europeu actual.
L'Examen Europeu d'Hematologia és un dels projectes en què l'EHA està més interessada a desenvolupar en un futur pròxim. El grup de treball encarregat de desenvolupar el projecte està format per un chair o director (Dr. Navarro) i 6 membres. L'Examen Europeu consistirà en una avaluació voluntària a la qual se sotmetran els especialistes en hematologia que ho desitgin, per accedir a una certificació o titulació que acreditarà que l'especialista té els coneixements en hematologia exigits per l‘EHA en el seu currículum. Amb això es pretén contribuir a l'harmonització de l'hematologia a Europa i facilitar la mobilitat dels professionals entre els diferents països europeus; en definitiva, fer un pas més perquè tots els ciutadans europeus tinguin una atenció sanitària homogènia, independentment d'on resideixin.