12 de març de 2015

El Consell Europeu de Recerca (ERC) reconeix a l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC) premiant al Dr. Pablo Menéndez amb la prestigiosa Consolidator Grant

Dr. Pablo Menéndez ha estat condecorat amb la beca del Consell Europeu de Recerca, pel seu projecte Genomic, Cellular and Developmental Reconstruction of Infant MLL-AF4+ Acute Lymphoblastic Leukaemia.

Dr. Pablo Menéndez de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC) ha estat premiat amb una beca del Consell Europeu de Recerca (ERC) pel seu projecte Genomic, Cellular and Developmental Reconstruction of Infant MLL-AF4+ Acute Lymphoblastic Leukaemia.

La leucèmia limfoblàstica aguda MLL-AF4+, és un tipus de leucèmia molt poc freqüent, desconeguda a nivell científic, incurable i amb un origen prenatal. En aquest tipus tan característic de leucèmia porta diversos anys treballant el Dr. Pablo Menéndez, director científic del Campus Clínic-UB de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras. Recentment el seu projecte acaba de rebre un impuls sense precedents: més de dos milions d'euros de fons europeus per recerca.

El càncer infantil és molt diferent del càncer en adults. Les investigacions més recents apunten que en alguns casos la neoplàsia pot tenir un origen prenatal i, per tant, apareix durant la gestació. La leucèmia limfoblàstica pro-B del lactant és un tumor infantil incurable a dia d'avui. El projecte del Dr. Menéndez pretén avançar en el coneixement d'aquest càncer pediàtric de molt mal pronòstic que, per ser poc freqüent i afectar molt pocs nens a l'any arreu del món, fa que no sigui una línia prioritària per a les fonts habituals de finançament .

La leucèmia infantil amb reordenament del gen MLL (resultant de la translocació genòmica 4; 11) es caracteritza per alts nivells de resistència als fàrmacs actuals i un 70% de pacients presenta infiltració del sistema nerviós central. Aquesta infiltració és probablement la major causa de mort en aquests nadons i té molta relació amb la nul·la resposta a la teràpia actual.

L'objectiu principal d'aquest projecte de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras és aconseguir identificar el fenotip de la població responsable de la invasió de cèl·lules leucèmiques en el sistema nerviós central per així poder determinar el perfil antigènic sobre el qual s'han d'adreçar noves estratègies terapèutiques. Assolir aquesta fita permetrà sens dubte millorar la qualitat de vida d'aquests nens afectats per aquesta leucèmia tan agressiva que a dia d'avui segueix presentant un 80% de mortalitat després de 4-5 anys.

L'estudi d'aquest tipus de leucèmia és especialment complicat a causa de la curta edat dels pacients i de les poques mostres cel·lulars amb les què es compta. A diferència de molts altres tipus de càncer no hi ha un model cel·lular animal d'aquesta malaltia que permeti experimentar les nostres estratègies terapèutiques. A més, hi ha una estabilitat sorprenent en la seqüència genètica d'aquests pacients, la qual cosa vol dir que algun altre factor desconegut també està jugant-hi un paper determinant.

Actualment, l'equip del Dr. Menéndez està centrat en crear un model cel·lular enfocat a estudiar profundament la manera en què es desenvolupa aquest tipus de leucèmia. En paral·lel, també està creant una col·lecció de mostres de pacients que proporcionaran molta més informació ja que els estudis previs han estat realitzats a partir d'una quantitat molt petita de mostres.

Encara que ja fa diversos anys que aquest equip porta a terme aquest projecte des del Campus Clínic-UB de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, la subvenció del Consell Europeu de Recerca permetrà a l'equip intensificar la progressió de l'estudi d'aquesta malaltia i augmentar ostensiblement la velocitat d'obtenció dels resultats.