23 de desembre de 2022

Cinc investigadors de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras reconeguts amb les beques Ramón y Cajal del Ministeri de Ciència i Innovació

Sergi Cuartero, Elisabetta Mereu, Gregoire Stik, Oriol de BarriOs i Lucas Pontel aconsegueixen les prestigioses ajudes Ramón y Cajal de la convocatòria 2021 del Ministeri de Ciència i Innovació, a través de l'Agència Estatal de Recerca (AEI).

La convocatòria Ramón y Cajal facilita l'atracció de talent investigador a universitats i centres de recerca. Aquestes ajudes, de cinc anys de durada, garanteixen que els nostres investigadors puguin continuar desenvolupant els seus projectes amb l'objectiu de trobar nous mètodes per a combatre la leucèmia.

El Dr. Sergi Cuartero, investigador principal del grup en Dinàmica transcripcional de la Leucèmia, estudiarà el paper de la cohesina en l'organització del genoma 3D en la leucèmia mieloide aguda per a trobar vulnerabilitats moleculars que descobreixin noves estratègies terapèutiques per a tractar les neoplàsies malignes mieloides.

La Dra. Elisabetta Mereu, líder del grup en Genòmica de sistemes cel·lulars, abordarà la inflamació en l'era de la genòmica des d'una perspectiva Single Cell per a ajudar a comprendre els mecanismes de la leucèmia, la qual cosa permetrà l'estratificació dels pacients en funció de les seves característiques moleculars i cel·lulars.

El Dr. Gregoire Stik, investigador principal del laboratori d'Arquitectura Nuclear de la Leucèmia, centrarà el seu estudi en el paper de l'organització 3D del genoma en el fenotip leucèmic i com la translocació de cromosomes altera l'organització de la cromatina, amb l'objectiu de descobrir nous objectius i aplicacions biomèdiques per al tractament de neoplàsies limfoides.

El Dr. Oriol de Barrios, investigador postdoctoral del grup en Desenvolupament i malalties limfocítiques, investigarà sobre la regulació epigenètica en la limfopoesi primerenca per a fomentar el desenvolupament de la medicina de precisió en les neoplàsies malignes de cèl·lules B.

El Dr. Lucas Pontel s'establirà com a investigador principal i se centrarà a comprendre el rol del metabolisme cel·lular en l'origen i la progressió de processos tumorals. 

La concessió de les beques Ramón y Cajal, dins del Programa Estatal per a Desenvolupar, Atreure i Retenir Talent de l'Agència Estatal de Recerca, té com a finalitat promoure la incorporació de personal investigador en centres de R+D espanyols, amb la finalitat que adquireixin les competències i capacitats que els permetin obtenir una posició de caràcter estable en un organisme de recerca del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i d'Innovació.

 

Sergi Cuartero: RYC2021-033018-I
Elisabetta Mereu: RYC2021-032359-I
Gregoire Stik: RYC2021-032384-I
Lucas Pontel: RYC2021-032395-I