21 d'octubre de 2022

CarrerasLeaders: el programa postdoctoral que capacita a futurs líders per lluitar contra els càncers de la sang

L'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC) presenta CarrerasLeaders, un nou programa postdoctoral innovador i internacional que compta amb el finançament del Programa Horizon Europe Marie Curie Skodowska COFUND (GA No. 101081347) de la Comissió Europea i té el suport de la Fundació Internacional Josep Carreras i de la coordinació científica del Dr. Buschbeck.

CarrerasLeaders és un programa postdoctoral de cinc anys de durada únic en el món. Començarà al gener de 2023 i abastarà tots els aspectes lligats a la innovació i la recerca dels càncers de la sang: des de la comprensió de la biologia de la malaltia, fins a la implementació de productes i processos al mercat i a la pràctica clínica a través del desenvolupament d'un enfocament global traslacional.

Aquesta innovadora iniciativa de recerca i formació ha estat dissenyada amb l'objectiu de dur a terme projectes de recerca multi/interdisciplinàries i intersectorials a l'Institut Josep Carreras i en col·laboració amb organitzacions associades, tant nacionals com internacionals (incloent-hi hospitals, universitats, centres de recerca, empreses privades i associacions de pacients). Les més de 200 col·laboracions internacionals establertes i els acords signats amb més de 48 socis de primer nivell a tot el món donaran als nostres investigadors postdocs un ampli ventall de centres entre els quals triar per les seves estades internacionals i/o intersectorials segons els seus interessos de recerca (de 3 mesos o més). Els investigadors també podran proposar altres organitzacions que s'ajustin al seu projecte de recerca i a les seves perspectives professionals.

CarrerasLeaders busca potenciar la perspectiva de carrera dels investigadors des de tres vessants: el lideratge, la independència i la consolidació. El programa es basa en els següents objectius:

1. Formar a la pròxima generació de líders científics per avançar en la curació dels càncers de la sang i multiplicar les seves habilitats i la seva xarxa de contactes a través de plans de desenvolupament professional específics i tutories.

2. Millorar la qualitat de la formació postdoctoral en càncers de la sang, més dirigida als investigadors i les necessitats de la societat.

3. Millorar la cooperació i la transferència de coneixements entre sectors i disciplines.

4. Permetre que investigadors novells destacats puguin desenvolupar la seva carrera investigadora a un nivell avançat i més independent en una institució líder com el IJC.

5. Augmentar la competitivitat de la comunitat de recerca dels càncers de la sang del IJC. 

El projecte té una durada de 5 anys, a partir de gener de 2023, i el programa ofereix 16 beques postdoctorals de tres anys.

La selecció dels postdocs es basarà en el mèrit, basant-se en la revisió per parells en un procediment de selecció obert i transparent dut a terme per la Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) amb el suport d'avaluadors experts externs independents.

Els candidats s'incorporaran a un dels grups de recerca del IJC, i tindran total llibertat d'elecció de recerca dins de l'àmbit dels càncers de la sang. Se'ls oferiran condicions de treball molt atractives i un entorn de treball saludable, inspirador i creatiu. A més d'un alt nivell de formació científica a través de la recerca, els investigadors rebran també una formació professional addicional en competències transferibles, la qual cosa els donarà l'oportunitat de treballar en Open Science, lideratge, mobilitat intersectorial i compromís amb públics més amplis, de ser innovadors i emprenedors i de tenir accés a premis i finançament nacionals i internacionals.

La convocatòria està prevista per a principis de gener de 2023 en les pàgines web de CarrerasLeaders i EURAXESS, entre altres mitjans de difusió. Els candidats han d'haver obtingut el seu primer doctorat fins a 7 anys abans de la data de tancament de la convocatòria i han de complir amb les normes de mobilitat de les Marie Skłodowska-Curie Actions: els investigadors no poden haver residit o realitzat la seva activitat principal (treball, estudis, etc.) a Espanya durant més de 12 mesos en els 3 anys immediatament anteriors al tancament de la convocatòria.

Aquest projecte ajudarà l'Institut a avançar en la consecució de la nostra visió de ser un centre de recerca multicampus d'excel·lència i renom mundial que contribueixi a la millora dels resultats i a la curació dels pacients que sofreixen leucèmia i altres malalties hematològiques malignes. Com diu el nostre lema: "No pararem fins que la curem".

El projecte CarrerasLeaders rep finançament del Programa de Recerca i Innovació Horizon Europe de la Unió Europea sota l'acord de subvenció núm. 101081347.

EU Flag