28 d'abril de 2023

La investigadora Ainara Meler rep el premi a la millor publicació científica en immunologia

El passat 27 d’abril, en el marc del Dia Internacional de la Immunologia (29 d’abril), la Societat Catalana d’Immunologia va lliurar els seus tradicionals premis en reconeixement dels i les investigadores que han fet contribucions rellevants en el camp de la immunologia. Enguany, el premi a la millor publicació científica en la categoria d’investigador novell ha sigut lliurat a l’Ainara Meler, investigadora del grup de Desenvolupament i Malalties Limfocítiques de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras.

El treball premiat, dirigit per la Dra. Maribel Parra i firmat a parts iguals per Ainara Meler i la investigadora Alba Azagra, integrant del mateix grup en el moment de la publicació, descriu el paper que juga el gen HDAC7 en la regulació epigenètica durant el desenvolupament dels limfòcits B. En concret, les investigadores han descobert que la pèrdua d’HDAC7 promou la descondensació de la cromatina, l’expressió aberrant de gens inapropiats, microRNAs i elements transposables LINE-1. En conjunt, totes aquestes alteracions contribueixen a la pèrdua de la regulació interna dels limfòcits B i podrien dur a l’inici d’un procés de transformació oncogènica.

Els resultats de la recerca, publicats el passat agost a la revista especialitzada Nucleic Acids Research, referent històric en el camp de la regulació gènica, permeten conèixer millor un dels pilars del sistema immunitari, el limfòcit B, principal productor d’anticossos, i ajuden a contextualitzar la importància del gen HDAC7 en el desenvolupament dels càncers hematològics, en els que molt sovint hi ha elements del sistema immunitari implicats.

Si bé el laboratori de la Dra. Parra ja havia demostrat anteriorment que la proteïna HDAC7 és necessària per al correcte desenvolupament dels limfòcits-B en el moll de l’os, en la publicació premiada han anat un pas més enllà. Parra explica que “hem aprofundit en el coneixement dels mecanismes moleculars que HDAC7 exerceix en cèl·lules sanes, cosa que pot portar al desenvolupament de noves teràpies de medicina personalitzada en pacients amb càncers hematològics en el futur”.

“Saber com funciona HDAC7 ens ajuda a entendre què passa en un limfòcit aberrant que no en té”, assegura Meler, i agraeix que la Societat Catalana d’Immunologia “hagi reconegut aquesta feina que hem fet durant quatre anys molt intensos amb l’Alba Azagra. Rebre aquest premi suposa una motivació més per seguir fent recerca en el camp de la immunologia”

El reconeixement de la Societat Catalana d’Immunologia confirma que el futur de la recerca contra el càncer està assegurat i des de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras només podem afegir-hi: Enhorabona, Ainara!

 

Enllaç a l’article premiat:

Alba Azagra, Ainara Meler, Oriol de Barrios, Laureano Tomás-Daza, Olga Collazo, Beatriz Monterde, Mireia Obiols, Llorenç Rovirosa, Maria Vila-Casadesús, Mónica Cabrera-Pasadas, Mar Gusi-Vives, Thomas Graf, Ignacio Varela, José Luis Sardina, Biola M Javierre, Maribel Parra. “The HDAC7–TET2 epigenetic axis is essential during early B lymphocyte development”. Nucleic Acids Research, Volume 50, Issue 15, 26 August 2022, Pages 8471–8490, https://doi.org/10.1093/nar/gkac619