TÈCNIC DE LABORATORI

Referencia

2019/79

Número de puestos

1

Fecha límite de inscripción

19/06/2019

Requisitos

ÉS REQUEREIX:

Coneixements

 • Es requereix titulació mínima de cicle de grau superior en l’àrea de biologia.
 • Experiència en tècniques de biologia molecular (Electrophoresis, PCR, real-time, nucleic acid extraction, etc).
 • Ser especialista de reconeguda competència en la matèria de la plaça que es convoca.
 • Nivell mig d’anglès.

Habilitats i aptituds

 • Capacitat de treball en equip, organització i planificació.
 • Capacitat d’ anàlisis i supervisió.
 • Destreses informàtiques i noves tecnologies.
 • Habilitats interpersonals i capacitat de negociació.
 • Precís/a.
 • Habilitats numèriques y matemàtiques.

 

Información adicional

L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras dedicat a promoure, desenvolupar, transferir, gestionar i difondre la recerca, el coneixement científic i tecnològic, la docència i la formació en l’àmbit de la biomedicina hematològica d’excel·lència, en especial pel que fa a la leucèmia i altres hemopaties malignes; precisa incorporar un TÈCNIC/A DE LABORATORI, sota la dependència del grup de recerca d’Epigenètica del Càncer dirigit pel Dr. Manel Esteller. Aquest grup té una llarga trajectòria en l'estudi de la contribució dels canvis epigenètics en el desenvolupament de leucèmies, limfomes i altres hemopaties malignes: des dels estudis inicials on van demostrar l'eficàcia del mesurament de la metilació del gen reparador de l'ADN MGMT per predir la resposta a ciclofosfamida a B-DLCL (J Natl Cancer Inst, 2002) o la caracterització de les modificacions de les histones en leucèmies amb translocacions MOZ-CBP i Morf-CBP (Nature Genetics, 2005), passant fins els descobriments de nous gens supressors tumoral inactivats en diferents neoplàsies hematològiques (J Clinical Oncology 2005; Cancer Research 2008; Genome Research 2009; Cancer Research 2009; Cancer Cell 2013; British Journal of Haematology 2013; Genome Biology 2016),  fins arribar a les seves recents troballes del fenotip epigenètic de les AMLs amb mutacions en DNMT3A (Oncogene, 2017), un defecte epigenètic de l’epitranscriptoma en T-ALL (Leukemia, 2017) o el desenvolupament preclínic d'un inhibidor de HDAC6 per limfomes del mantell (Haematologica, 2018).

FUNCIONS:

 • Suport al Servei de Genòmica en el tractament de mostres.
 • Recepció de mostres.
 • Portar en ordre el control de qualitat de les mostres.
 • Aïllament de l’ADN de les mostres.
 • Aplicació de tecnologies de microarrays.

S’OFEREIX:

 • Salari brut anual segons perfil del candidat/a.
 • Contracte a jornada completa.
 • Incorporació el dia 25 de juny de 2019.
 • Lloc de treball en IJC Badalona, però les persones seleccionades s’hauran de desplaçar als altres campus IJC quan sigui necessari així com realitzar altres viatges quan així ho requereixi la seva feina.

Presentación de las candidaturas

PER MÉS INFORMACIÓ:

http://www.carrerasresearch.org/es

 PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar cv i carta de motivació explicant el seu interès en el lloc de treball per email a l'adreça : rrhh@carrerasresearch.org

 INDICANT LA REFERÈNCIA DE L’OFERTA EN L’ASSUMPTE

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades.

TERMINI DE PRESENTACIÓ:

 El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 19 de juny de 2019.