Work with us

21/05/2019

SECRETARI/A ADMINISTRATIU/VA GERENCIA

Reference: 2019/62

FUNCIONS:

 

Assistent personal del Gerent i suport administratiu general del departament, per recolzar activitats estratègiques del centre donant co...

21/05/2019

D’ADMINISTRADOR/A DE SISTEMES

Reference: 2019/66

FUNCIONS:

 

Sota la dependència de la gerència serà  amb la resta de l’equip d’organitzar i dirigir l'àrea de Sistemes de l’IJC, així com de planifi...

21/05/2019

DATA MANAGER

Reference: 2019/65

FUNCIONS:

 

Sota la dependència de la direcció estratègica serà  responsable de proporcionar la infraestructura que ha d'existir al voltant de la in...

21/05/2019

GESTOR/A DE PROJECTES DE RECERCA

Reference: 2019/64

FUNCIONS:

 

Sota la dependència de Direcció  seran  responsables,  juntament amb la resta de l'equip,  de la correcta gestió de projectes de recerca...

21/05/2019

TÈCNIC/A COMPTABLE

Reference: 2019/61

FUNCIONS:

                                   

Sota la dependència de Gerència realitzarà el suport en la gestió comptable-financera juntament amb l...

21/05/2019

RESPONSABLE DE COMPTABILITAT

Reference: 2019/60

FUNCIONS:

 

Sota la dependència de Gerència,  serà responsable juntament amb la resta de l'equip de finances de la correcta execució de la gestió ec...

21/05/2019

RESPONSABLE DE COMPRES

Reference: 2019/56

FUNCIONS:

 

Sota la dependència de Gerència serà responsable juntament amb la resta de l'equip d’ assegurar que les compres es realitzen amb criteri...

21/05/2019

RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANS

Reference: 2019/57

 

FUNCIONS:

 

Sota la dependència de Gerència, el/la Responsable de Recursos Humans desenvoluparà i implementarà juntament amb la resta de l’equip,...