10 de juliol de 2018

Un treball de l’Institut Josep Carreras revela un nou biomarcador per a la detecció de limfomes en pacients amb VIH

El treball del grup de neoplàsies limfoides de l’Institut titulat Plasma EBV-load as an early biomarker and prognostic factor of HIV-related lymphomas s'ha publicat en la revista Clinical Infectious Diseases

L'equip del doctor José Tomás Navarro de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras està focalitzat en els pacients VIH positius que pateixen limfoma. Els resultats obtinguts d’aquest estudi són part de la tesi doctoral de Josep Muncunill.

Les persones portadores del VIH tenen un major risc de desenvolupar alguns tipus de càncer, com el limfoma, la segona neoplàsia més freqüent en pacients VIH positius després del sarcoma de Kaposi, i la principal causa de mort per càncer en aquesta població.

A molts dels malalts que tenen una immunodepressió per VIH, se'ls detecta la presència d'un altre virus anomenat virus d'Epstein-Barr (VEB), que en molts casos es troba dins del limfoma.

En aquest treball es demostra que la presència del virus d'Epstein Barr en plasma pot ser utilitzada com a marcador dels limfomes que apareixen en persones infectades pel VIH, és a dir, es present quan el limfoma està actiu i quan desapareix del plasma es un indicador indirecte de que el tractament del limfoma ha sigut efectiu. A més, en aquesta població, la presència d'aquest virus en plasma pot ser utilitzada com a marcador predictor de l'aparició d'un limfoma. Entre 6 i 12 mesos abans que els símptomes del limfoma es manifestin es detecta el virus d'Epstein Barr circulant.

Per últim, el que s’ha vist és que la presència del virus està associada a mal pronòstic. Si hi ha més quantitat de virus d'Epstein Barr al plasma pitjor és el pronòstic del limfoma. Aquest mal pronòstic queda eliminat quan s'afegeix al tractament quimioteràpic l’anticós monoclonal rituximab.

Per fer l’estudi, s'han utilitzat mostres de plasma de 81 limfomes relacionats amb el VIH en diferents moments: dins d'un any abans del diagnòstic del limfoma, en el moment del diagnòstic i en resposta completa.

Article de referència

Plasma EBV-load as an early biomarker and prognostic factor of HIV-related lymphomas
Josep Muncunill et al. Clinical Infectious Diseases, 29 June 2018 [ePub]