18 de març de 2019

The Acute Lymphoblastic Leukemia Research Group identifies microRNA signatures in cells that could give rise to leukemia with the idea to use it to target therapies

Eulàlia Genescà, Josep Maria Ribera i Javad Behravan de la Universitat de Mashhad han publicat un article a Molecular Biology Reports on es descriu el procés per identificar les cèl·lules més resistents als tractaments en la leucèmia limfoblàstica aguda amb cromosoma Filadèlfia.

La leucèmia limfoblàstica aguda (LLA) s’origina quan les cèl·lules que produeixen les cèl·lules sanguínies normals a la medul·la òssia comencen a multiplicar-se sense control. El tipus més freqüent és la leucèmia limfoblàstica aguda de precursors B és el de cromosoma Filadèlfia positiu, que representa el 15-30% dels pacients. Encara que sovint responen als tractaments inicials, els pacients solen recaure i aquest grup presenta un mal pronòstic.

El treball dut a terme conjuntament amb un equip de l'Iran va identificar una marca molecular sobre dos tipus de cèl·lules que poden originar càncer, cèl·lules anomenades cèl·lules mare de leucèmia i progenitors de leucèmia. Les marques són petites molècules de microRNA (miRNA), conegudes per estar implicades en les capacitats d'aquestes cèl·lules per formar clons, ser resistents o continuar multiplicant-se sense control.

Identificar en una mostra de sang els miRNA associats en aquestes cèl·lules seria l'inici d'una manera de millorar els tractaments d’aquest tipus de leucèmia: «Seguirem aquesta línia de recerca», diu Eulàlia Genescà. «Pensem que l'estudi dels miRNAs en les cèl·lules de leucèmia és una via prometedora per perseverar en la millora del diagnòstic, el pronòstic i els tractaments de la malaltia», afegeix.

Article original

Mol Biol Rep. 2019 Feb 2. doi: 10.1007/s11033-019-04600-5. [Epub ahead of print]
Genome-wide identification of microRNA signatures associated with stem (progenitor cells in Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia
Ehsan Valiollahi, Josep Maria Ribera, Eulàlia Genescà, Javad Behravan