SECRETARI/A ADMINISTRATIU/VA GERENCIA

Referència

2019/62

Nombre de places

1

Termini d'inscripció

10/06/2019

Requisits

L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras,  dedicat a promoure, desenvolupar, transferir, gestionar i difondre la recerca, el coneixement científic i tecnològic, la docència i la formació en l’àmbit de la biomedicina hematològica d’excel•lència, en especial pel que fa a la leucèmia i altres hemopaties malignes; precisa incorporar un/a SECRETARI/A ADMINISTRATIU/VA GERENCIA

 

ÉS REQUEREIX:

 

Coneixements

 • Nivell mínim estudis: Formació Professional 2n Grau Administratiu / Cicle Formatiu Secretariat.
 • Idiomes: Es requerirà elevat coneixement d'anglès i es valorarà estada en països de parla anglesa. Alta qualitat d'expressió i comprensió (oral i escrita) també en castellà i català.
 • Ofimàtica: Paquet Office: domini de Word, Excel, PowerPoint, Outlook i eines de comunicació i gestió de dades.
 • Es valorarà coneixement en gestió de processos i responsabilitat social corporativa
 • Altres: Es valorarà el coneixement de l'entorn tècnic / científic relacionat amb el centre o àmbit de recerca.
 • Experiència: Mínim 2 anys en lloc similar o en llocs de secretariat general. Es valorarà experiència en tasques de secretària executiva i alta direcció.

 

Habilitats i aptituds

 • Capacitat d'organització i treball en equip
 • Caràcter sociable i comunicatiu
 • Alt nivell de responsabilitat i discreció.
 • Cultura a la millora contínua
 • Flexibilitat i disponibilitat
 • Pro activitat i iniciativa
 • Destreses  informàtiques.
 • Polivalència laboral.

 

Informació addicional

FUNCIONS:

 

Assistent personal del Gerent i suport administratiu general del departament, per recolzar activitats estratègiques del centre donant cobertura a processos de gestió amb criteris d’eficiència i qualitat de servei.

 

La persona que ocupi aquest lloc tindrà com a principals funcions les següents:

 

 • Atenció telefònica, notes i agendes.
 • Suport  i coordinació de gestions de logística i espais amb serveis generals/ recepció
 • Suport en la coordinació de calendaris i agendes compartides d'administració i direcció.
 • Redacció i tramitació de documents oficials
 • Suport en la realització d’informes i actes de reunions
 • Suport en la preparació de presentacions a diferents àmbits (internacional, nacional i autonòmic)
 • Protocol assistència i organització d’actes oficials, recepció visites i convidats.
 • Reserves hotels i restaurants per personal visitant o convidat
 • Suport procés gestió de viatge
 • Suport en la creació i actualització de les normatives internes i externes de gestió i suport en la seva difusió.
 • Suport en tràmits per a la adequació dels espais del nou edifici i la seva ocupació.
 • Suport en l’elaboració d’un manual de normes d’usos dels espais compartits de l’edifici.
 • Custodia i actualització de documentació oficial i manteniment de l'arxiu general
 • Suport gestió acords/ convenis institucionals marc i/o específics i registre segons procés gestió documental intel·ligent.
 • Suport general altres tasques administratives de la Gerència i de planificació d’activitats

 

 

S’OFEREIX:

 

 • Posició fixa. Es realitzarà un contracte indefinit si es compleixen algun dels supòsits establerts en els Pressupostos Generals de l'Estat de l'any 2018. En cas contrari, la posició es cobrirà temporalment amb un contracte d'interinitat fins que les mesures fiscals i financeres establertes pels Pressupostos Generals de la Generalitat de Catalunya i la normativa bàsica dels Pressupostos Generals de l'Estat autoritzin una nova convocatòria de la plaça amb contracte indefinit
 • Salari brut anual segons perfil del candidat/a
 • Contracte a jornada completa
 • Lloc de treball en IJC Badalona

 

PER MÉS INFORMACIÓ:

 

http://www.carrerasresearch.org/es

Presentació de les candidatures

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

 

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc i el seu CV  per email a l'adreça : rrhh@carrerasresearch.org

 

 INDICANT LA REFERÈNCIA DE L’OFERTA EN L’ASSUMPTE

 

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ:

 

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 10 de juny de 2019