Portal de la transparència IJC

1.Organització Institucional i l'Estructura Administrativa
1.1.Funcions i Missió
1.2.Estatuts
1.3.Organs de Govern 
1.4.Organigrama
1.5.Perfil Professional Responsables (en construcció)
1.6.Catàleg Serveis Prestats
1.7.Acords Patronats sobre Spin-Off (en construcció)
1.8.Resolucions Dictades sobre Règim Incompatabilitat (en construcció)
1.9 Resolució per la qual s’aprova i s’inscriu l’escissió total de l’Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer en favor de la Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras i l’Institut de Recerca Germans Trias i Pujol.
1.10 Certificat Hisenda, organització sense ànim de lucre

2.Transparencia en Matèria de Planificació i programació
2.1. Plans i programas que estableixin directrius estratègiques
2.1.1.Suma
2.1.2.LOPD (en construcció)
2.1.3.Pla d'Igualtat (en construcció)
2.1.4. Codis de Bona Pràctica:

2.1.5.Protocol de Mesures Prevenció Blanqueig
2.1.6. Normatives Innovació (en anglès)

3.Gestió Económica, Comptable i l'Estructura Administrativa
3.1.Pressupost
3.2.Retribucció i Dietes dels Alts Càrrecs (en construcció)
3.3.Comptes Anuals:
3.3.1   2017 comptes anuals i informe auditoria
3.3.2   2017 Certificat d'acord del Patronat d'aprovoació dels comptes
3.3.3  Anys anteriors
          2016, 2015, 2014
3.5.Inventari dels Bens Inmobles

4.La plantilla, Relacions de Llocs de Treball i el Régim Retributiu
4.1.Numero de persones que treballen
4.2.Convocàtories i Resultats Processos Selectius
4.3.Acords Laborals (en construcció)

5.Els Procediments Administatrius
5.1.Contractació Pública 
5.1.1.Informació sobre les Entitats i Òrgans de Contractació5.1.2.Licitacions en Tràmit5.1.3.Contractes Subscrits

6.Els Contractes i els Convenis
6.1.Relació de Convenis Vigents
6.2 Politica de Propietat Intel·lectual i Industrial

7.Les Convocatòries i l'Atorgament de les Subvencions i els Ajust Públics
7.1.Relació de les Subvencions i Altres Ajuts (en construcció)
7.2.Justificació des Projectes (en construcció)

8.Els Plans, Els programas i les Memòries Generals (en construcció)
8.1.Memòria Anual: 2012, 20132014, 2015, 2016
8.2.Informe d'Activitats (en construcció)

9. Transparència institucional sobre l’ús d’animals d’experimentació
9.1 Declaració institucional sobre l’ús d’animals d’experimentació (document en anglès)

Sol·licitud de Informació
Per a més informació, si us plau consulteu la web de transparència de la Generalitat de Catalunya

Última actualització: 9 de gener de 2019

NOTA: Aquest portal s'actualitza en el moment en que es produeix alguna informació/documentació important per a la seva publicació segons la normativa vigent.