Portal de la transparència IJC

1.Organitzavió Institucional i l'Estructura Administrativa
1.1.Funcions i Missions
1.2.Estatuts
1.3.Organs de Govern 
1.4.Organigrama
1.5.Perfil Professional Responsables (en construcció)
1.6.Catàleg Serveis Prestats
1.7.Acords Patronats sobre Spin-Off (en construcció)
1.8.Resolucions Dictades sobre Règim Incompatabilitat (en construcció)
1.9 Resolució per la qual s’aprova i s’inscriu l’escissió total de l’Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer en favor de la Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras i l’Institut de Recerca Germans Trias i Pujol.
1.10 Certificat Hisenda, organització sense ànim de lucre

2.Transparencia en Matèria de Planificació i programació
2.1. Plans i programas que estableixin directrius estratègiques
2.1.1.Suma
2.1.2.LOPD (en construcció)
2.1.3.Pla d'Igualtat (en construcció)
2.1.4.Certificat d'adhesió al codi de Bona Conducta de la Generalitat       Codi de Bona Conducta de la Generalitat
2.1.5.Protocol de Mesures Prevenció Blanqueig
3.Gestió Económica, Comptable i l'Estructura Administrativa
3.1.Pressupost
3.2.Retribucció i Dietes dels Alts Càrrecs (en construcció)
3.3.Comptes Anuals:
3.3.1   2016 comptes anuals i informe auditoria
3.3.2   2016 Certificat d'acord del Patronat d'aprovoació dels comptes
3.3.3  Anys anteriors
          2015, 2014
3.5.Inventari dels Bens Inmobles
4.La plantilla, Relacions de Llocs de Treball i el Régim Retributiu
4.1.Numero de persones que treballen
4.2.Convocàtories i Resultats Processos Selectius
4.3.Acords Laborals (en construcció)
5.Els procediments Administratius
5.1.Contractació Pública 
5.1.1.Informació sobre les Entitats i Òrgans de Contractació
5.1.2.Licitacions en Tràmit
5.1.3.Contractes Subscrits

6.Els Contractes i els Convenis
6.1.Relació de Convenis Vigents
6.2 Politica de Propietat Intel·lectual i Industrial
7.Les Convocatòries i l'Atorgament de les Subvencions i els Ajust Públics
7.1.Relació de les Subvencions i Altres Ajuts (en construcció)
7.2.Justificació des Projectes (en construcció)
8.Els Plans, Els programas i les Memòries Generals (en construcció)
8.1.Memòria Anual
8.2.Informe d'Activitats (en construcció)
9.Sol·licitud de Informació
9.1. transparencia@carrerasresearch.org
Última actualització: 22 de febrero de 2017

NOTA: Aquest portal s'actualitza en el moment en que es produeix alguna informació/documentació important per a la seva publicació segons la normativa vigent.