18 de març de 2020

Pautes de teletreball per fer més fàcil l'activitat en confinament

La Direcció de l'Institut Josep Carreras emet un decàleg de recomanacions perquè el seu personal treballi des de casa de la forma més productiva i còmoda possible, i recorre a plataformes tecnològiques de reunions en línia.

Des de dijous passat, el director de l'Institut Josep Carreras, Manel Esteller, va recomanar una sèrie de mesures per afavorir el teletreball a tot aquell que pogués exercir-lo per la seva activitat, com a mesura de contenció del COVID-19. Aquestes mesures s'han extremat i a l'Institut només poden accedir persones amb permís exprés per realitzar activitats que en cas d'interrompre's puguin generar danys personals o de recursos.

El resultat és que més del 90% d'investigadors i personal, exerceixen el teletreball des de casa. Des de l'Institut s'ha elaborat un decàleg per facilitar el benestar dels treballadors i s'ha elaborat una agenda de reunions periòdiques entre els companys de les mateixes unitats de suport als investigadors, grups de recerca, administració, direcció i serveis.

Decàleg de Teletreball per al personal de l'Institut Josep Carreras:

1. Preparar un bon espai de treball, segur i comfortable.

2. Determinar un horari de treball i seguir una rutina.

3. Posar-se objectius i planificar bé les tasques de la jornada.

4. Mantenir el contacte amb els companys i companyes de feina.

5. Demanar i donar suport a les persones amb qui convivim.

6. Separar la feina de les tasques domèstiques.

7. Fer una pausa i airejar-se en alguns moments, parar per menjar.

8. Canviar-se de roba i no començar la jornada laboral amb la mateixa roba amb la qual hem dormit.

9. Evitar la vida sedentària, moure’s per casa i fer exercici. 
 
10. Generar un bon clima. Com va dir Víctor Pauchet “el treball més productiu és el que surt de les mans d’una persona contenta". 

En la mateixa línia,  l’Institut Josep Carreras utilitza la plataforma Meet i altres solucions tecnològiques per crear espais de treball virtuals de més de dues persones a distància.