28 de novembre de 2018

Noves funcions dels progenitors hematopoètics en leucèmia mieloide aguda

Noves funcions dels progenitors hematopoètics en leucèmia mieloide aguda

La leucèmia mieloide aguda es caracteritza per la ràpida expansió dels glòbuls blancs immadurs a la medul·la òssia, encara que no es coneixen les diferències entre els trastorns que componen aquesta malaltia. La major part de població de cèl·lules immadures no té la capacitat de lluitar contra la infecció de glòbuls blancs madurs normals. Tenir massa quantitat d’aquestes cèl·lules també pot conduir a una disminució del nombre de glòbuls vermells que transporten oxigen i plaquetes que ajuden a la coagulació.

Molts pacients no responen bé als tractaments estàndard i, en aquests casos, no totes les cèl·lules de leucèmia s'eliminen, de manera que després els pacients recauen. Les cèl·lules que donen lloc a cèl·lules sanguínies sanes, però que també poden començar a produir cèl·lules leucèmiques (cèl·lules mare hematopoètiques i cèl·lules progenitores o HSPCs) existeixen dins d'una matriu de cèl·lules coneguda com estroma a la medul·la òssia.

La naturalesa de l'estroma no es coneix bé, encara que se sap que aquestes cèl·lules (cèl·lules mare mesenquimals de medul·la òssia o BMSC) participen en la producció de cèl·lules sanguínies sanes i també en el procés de la leucèmia.

Mitjançant la senyalització química, els BMSC es comuniquen amb els HSPC i participen en la producció de cèl·lules sanguínies. També sabem que tenen propietats antiinflamatòries i es creu que es podrien utilitzar com a medicaments.

El treball liderat per Rafael Díaz de la Guàrdia i publicat a la prestigiosa revista Hematologica ha aprofundit en el coneixement sobre els BMSC en l'estroma.

En estudis previs, el grup va trobar una correlació entre el comportament de cèl·lules BMSC de pacients amb leucèmia mieloide aguda al laboratori i la supervivència general d'aquests pacients.

Els pacients d’aquesta malaltia estan dividits en diferents grups de risc segons la presència de certes característiques moleculars del material genètic en les cèl·lules leucèmiques. A partir d'aquesta informació, els metges poden fer prediccions sobre la supervivència del pacient.

En aquest treball es van utilitzar cèl·lules de pacients de diferents grups de risc, tot i que els resultats van ser similars. Les cèl·lules BMSC d’aquests pacients van mantenir propietats similars a les cèl·lules d'individus sans, ja que al laboratori van recolzar la supervivència, la multiplicació i la diferenciació de les cèl·lules immunes especialitzades. 

També les cèl·lules mare de la sang (HSPC) que havien estat exposades prèviament a cèl·lules de estroma BMSC eren millors repoblant els ossos en els ratolins que havien perdut la capacitat de produir cèl·lules de la sang que en aquells que havien estat exposats a cèl·lules estromes de donants sans.

Finalment, les cèl·lules d’estroma de pacients amb aquest tipus de leucèmia tenien una major capacitat per reduir la inflamació en ratolins amb colitis greu que no pas les cèl·lules de donants sans.

«Encara estem descobrint les propietats de les cèl·lules de l'estroma a la medul·la òssia", ens explica Menéndez: «Ara sabem que les cèl·lules estromes dels pacients amb leucèmia mieloide aguda retenen la capacitat d'estimular la producció de glòbuls sans i també tenen poderoses funcions antiinflamatòries. El repte és conèixer exactament com contribueixen a la patogènia de la leucèmia i com podríem aprofitar els seus poders per lluitar o revertir la malaltia».

Article de refèrencia

Bone marrow mesenchymal stem/stromal cells from risk-stratified acute myeloid leukemia patients are anti-inflammatory in in vivo preclinical models of hematopoietic reconstitution and severe colitis

Rafael Díaz de la Guardia, Belen Lopez-Millan, Heleia Roca-Ho, Clara Bueno, Francisco Gutiérrez-Agüera, Jose Luis Fuster, Eduardo Anguita, Samanta Zanetti, Susana Vives, Josep Nomdedeu, Robert Sackstein, Jessie Lavoie, Elena Gónzalez-Rey, Mario Delgado, Michael Rosu-Myles, Pablo Menendez

Haematologica September 2018 : haematol.2018.196568; doi:10.3324/haematol.2018.196568