Notícies

5 de novembre de 2019

Publicada una guia clínica per al diagnòstic genòmic de Síndromes Mielodisplàsiques i Leucèmia Mielomonocítica Crònica

Un treball col·lectiu entre investigadors de 8 centres de recerca i hospitals d'Espanya, coordinat per Francesc Solé de l'Institut d'investigació contra la leucèmia Josep Carreras (IJC), i Esperança Such, de l'Hospital Universitari i Politècnic de la Fe, descriu les recomanacions per aplicar la tècnica de seqüenciació massiva en el diagnòstic de les Síndromes Mielodisplàsiques (SMD) i la Leucèmia Mielomonocítica Crònica (LMMC)

Guia NGS per SMD LMMC