Missió, visió i valors

Missió

La nostra missió és investigar els aspectes bàsics, epidemiològics, preventius, clínics i transferibles de la leucèmia i d'altres malalties hematològiques malignes.

Visió

La visió de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras és que la investigació que es porti a terme permeti identificar noves dianes terapèutiques i que possibiliti desenvolupar tractaments més precisos i menys agressius. Aspirem a comprendre l'origen i el desenvolupament de les leucèmies i d'altres patologies hematològiques malignes per poder prevenir-les. Treballarem per a un futur en el qual totes les leucèmies siguin curables.

Valors

Altruisme

Ens inspirem en l'exemple de Josep Carreras i en els professionals que ell ha escollit per fundar l'Institut que porta el seu nom.

Les donacions, siguin privades o públiques, s'usen de la forma més eficient mitjançant la simplificació dels processos administratius i la reducció de costos secundaris a la nostra missió principal.

Compartir

Aprofitarem totes les sinergies possibles, promourem la col·laboració i el treball en equip, i també contribuirem a difondre el coneixement sobre la leucèmia a la ciutadania.

Talent

Aspirem a atraure, promoure i crear talent.

Perseverança

Seguirem el nostre camí fins que es puguin curar totes les leucèmies.

Respecte

Protegirem la dignitat i respectarem els drets de tots aquells que tinguin relació amb l'Institut, i especialment d'aquells que col·laborin en el nostre projecte. La nostra feina és tan sòlida com la dels pacients i les famílies que participen en el projecte, la dels nostres patrocinadors i la dels nostres empleats.