2 de juliol de 2018

L'Institut obre les portes a la Comissió Internacional EWALL

El doctor Josep Maria Ribera va organitzar una de les dues reunions anuals del Grup de Treball Europeu sobre la Leucèmia Limfoblàstica en Adults (EWALL) el 29 de juny a l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras.

El doctor Josep Maria Ribera va organitzar una de les dues reunions anuals del Grup de Treball Europeu sobre la Leucèmia Limfoblàstica en Adults (EWALL) el 29 de juny a l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras.

El grup de treball EWALL forma part de l'Associació Europea d'Hematologia (EHA) i també de l‘European LeukemiaNet (EL:N), i té una trobada itinerant que canvia de lloc cada any i una reunió cada tardor a París. Enguany, el doctor Ribera s'ha mostrat encantat de donar la benvinguda a l'equip internacional al Campus ICO-GTiP de l'Institut.

«El propòsit del grup és millorar la coordinació entre les organitzacions responsables de l'atenció sanitària dels pacients i la recerca a tota Europa», va explicar el doctor Ribera, que es troba al comitè d'orientació de l’EWALL com a president del PETHEMA, el Programa de Tractament Hematològic Espanyol.

EWALL té tres objectius principals: en primer lloc, intercanviar experiències sobre leucèmia limfoblàstica aguda; en segon lloc, el grup coordina assaigs clínics internacionals sobre subtipus minoritaris de leucèmia per als quals només hi ha un nombre reduït de pacients, fent impossible un assaig viable en un sol país. Una tercera i molt important tasca és dissenyar directrius per a la gestió dels pacients de leucèmia limfoblàstica aguda (com en la Societat Europea d'Oncologia Mèdica ESMO) i elaborar un manual de diagnòstic i tractament d’aquests pacients. «És absolutament necessari harmonitzar protocols a través de països i promoure l'intercanvi d'informació», ens explica el doctor Ribera, «això augmenta la sinergia, estalvia recursos i permet cada país respondre millor a les necessitats dels seus pacients».

A la reunió de juny, el Grup EWALL va definir la seva contribució al projecte HARMONY, un projecte sobre malalties hematològiques fundat per la Unió Europea, en el qual ja participa l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras.