Impulsors Científics del Projecte

Professor Ciril Rozman

Ha estat director de l'Escola d'Hematologia Farreras Valentí (1969-1999) i cap de la subdivisió de Medicina de l'Hospital Clínic de Barcelona i del Departament de Medicina Interna de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Va ser catedràtic de Patologia Mèdica de la Universitat de Salamanca (1965-1969) i catedràtic de Patologia i Clínica Mèdica de la UB (1969-1999). En l'actualitat és professor emèrit de la Universitat de Barcelona. També ha estat el vicepresident de la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia durant 24 anys i dirigeix el Comitè Científic Internacional de la entitat. En el camp de l'hematologia, el Prof. Rozman està considerat com un dels experts mundials més importants en leucèmia limfàtica crònica (LLC). La seva implicació en la terapèutica hematològica s'ha centrat en el trasplantament de medul·la òssia, essent el responsable d'haver portat a terme el primer trasplantament al·logènic a Espanya. També s'ha dedicat a la investigació dels factors pronòstics i als estudis morfològics i biològics de les hemopaties malignes. Ha potenciat l'establiment del primer banc espanyol de progenitors hematopoiètics de sang de cordó umbilical.

Pàgina web del professor Rozman a la Universitat de Barcelona

Article sobre la carrera del Professor Rozman a la Universitat de Barcelona (Revista de la Universitat de Barcelona, nº 47, Abril del 2009)

Professor Evarist Feliu

Va treballar durant 20 anys sota la direcció dels professors Ciril Rozman i Joan Lluís Vives Corrons. Durant els anys 1975-76 i 1981-82 va fer estades de recerca a la Universitat de París (Hospital Beaujon) i a la Universitat de Harvard (Massachusetts General Hospital). Va ser cap del Servei d' Hematologia de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol - HGTiP (1991-1995), director mèdic de l'HGTiP (1995-97) i director gerent del mateix centre (1997-2002). Ha estat director de centre de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) (2003-2009) i director científic de l'ICO, i actualment és el director del Programa de Relacions amb les Universitats i Cap del Servei del Laboratori d'Hematologia. Ha estat professor titular de Medicina de la UB i de la UAB (1985-97) (1997-2007), i des del 2008 és catedràtic de Medicina-Hematologia de la UAB. És patró i director científic de la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia, president de la Comissió Delegada de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, i vicepresident de la Fundació Josep Carreras. El Prof. Feliu és un investigador de prestigi en el camp dels procediments i mètodes integrats de diagnòstic hematològic, especialment pel que fa a la microscòpia electrònica de les cèl·lules de la sang i de la medul·la òssia, així com en l'estudi de la patologia de la melsa, amb contribucions rellevants en aquestes àrees a nivell nacional i internacional. D'altra banda, al llarg de la seva carrera ha impulsat la creació de grups d'investigació molt potents en el camp de les leucèmies agudes, dels limfomes en malalts HIV positius i dels estudis citogenètics i de biologia molecular en les malalties malignes de la sang.