Col·lecció de mostres de pacients amb neoplàsies hematològiques

INTRODUCCIÓ

L’Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC) ha creat un circuit de mostres amb l’objectiu de gestionar la recol·lecció, processament i emmagatzematge de mostres de neoplàsies hematològiques. Aquestes mostres quedaran emmagatzemades en una col·lecció, anomenada: Colecció de mostres de pacients amb neoplàsies hematològiques.

El Circuit de Mostres de l’IJC rebrà principalment mostres de l’ICO-Hospital Germans Trias i Pujol. Igualment, totes aquelles mostres que es rebin d’altres centres hospitalaris es processaran i emmagatzemaran seguint els mateixos protocols.

Totes les mostres de la col·lecció aniran acompanyades d’un Consentiment Informat (CI) signat pel pacient, prèviament acceptat pel Comitè Ètic d’Investigació Clínica (CEIC) de l’Hospital Germans Trias i Pujol. El pacient signarà 3 còpies del CI, una de les quals quedarà emmagatzemada a l’IJC.

La titularitat de la col·lecció de mostres és del Dr. Francesc Solé (IJC-Campus ICO-HGTP). El responsable legal d’aquesta col·lecció és el Sr. Carles Esquerrè (IJC).

GRUPS DE TREBALL

Actualment, el circuit de mostres està estructurat en 3 grups de treball:

Grupo Mieloide,  Neoplàsies hematològiques: LMA, SMD, NMP
IP: Francesc Solé, Lurdes Zamora 

Grup LNH, Neoplàsies hematològiques: SLPC, Limfomes
IP: Tomás Navarro

Grupo LAL, Neoplàsies hematològiques: LAL
IP: Josep Maria Ribera

EMMAGATZEMATGE DE MOSTRES 

L’IJC s'encarregarà de l’emmagatzematge de les mostres. Físicament, les mostres de plasma i sèrum es guardaran en els congeladors de -80ºC de l’IMPPC i els criotubs amb cèl·lules criopreservades en els tancs de nitrogen líquid de l’Institut Germans Trias i Pujol (IGTP).

El personal de l’IJC ha elaborat un registre per les mostres que es guardin. Aquest inclou les especificacions necessàries per a la correcta identificació i traçabilitat de cadascuna de les mostres de la col·lecció.

El personal de l’IJC  verificarà la qualitat, seguretat i traçabilitat de les dades i mostres des de la seva obtenció fins a l’entrega al biobanc. El Biobanc GCAT-IMPPC té implementat un sistema de gestió de la informació per documentar, garantir la traçabilitat de les mostres i informació i protegir la confidencialitat dels registres associats, d’acord amb la legislació vigent en aquest àmbit (Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal).

En la següent gràfica es mostra el nombre de pacients rebuts per cada grup de treball des de la creació del circuit de mostres 

numero-mostres