28 de juny de 2018

A door opens for a possible new treatment for a drug resistant type of non-Hodgkin lymphoma in adults

Dos grups de recerca de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carrera han col·laborat en un estudi realitzat per diversos hospitals per trobar un tractament eficaç per als pacients d'alt risc amb limfoma difús de cèl·lules grans, el tipus més comú de limfoma no Hodgkin en adults.

En l'estudi publicat a Haematologica es van analitzar mostres de 52 pacients no tractats i es van verificar els resultats del progrés de la malaltia en cadascun d'ells. Aquest tipus d'estudi prospectiu, seguint el procés de progrés dels pacients, és molt important quan es busquen maneres de predir com es desenvoluparà una malaltia en un individu (pronòstic) i també en la recerca de maneres de personalitzar la medicina tot identificant, primerament, com respondrà un pacient a determinats tractaments.

En aquest treball hi ha col·laborat el grup de Cèl·lules mare, càncer mesenquimàtic i desenvolupament, liderat pel doctor Pablo Menéndez, juntament amb el doctor Ramon Mangues i la doctora Isolda Casanova de l'Institut de Recerca Biomèdica de Sant Pau (IIB-Sant Pau) i de l’Institut Josep Carreras.

El limfoma difús de cèl·lules grans és el tipus més comú de limfoma no Hodgkin en adults (30-40% dels casos recentment diagnosticats). Encara que els nous tractaments de quimioteràpia immune han millorat la supervivència, el 60% dels pacients no són curats pel tractament i tenen un mal pronòstic.

Se sap que les cèl·lules que tenen un receptor anomenat CXCR4 es troben en tumors hematològics tan diversos com la leucèmia limfoblàstica aguda, el limfoma; leucèmia limfàtica crònica i mieloma múltiple.

El receptor ajuda a les cèl·lules canceroses a buscar llocs en altres teixits que produeixen una substància anomenada CXLC12 i això a la vegada ajuda a formar vasos sanguinis en tumors i promou el seu creixement a mesura que les cèl·lules proliferen de forma anormal. S'estan realitzant diversos assaigs clínics per utilitzar fàrmacs que apunten a aquests tumors cercant on interactuen el CXCR4 i el CXLC12.

Estudis previs han demostrat que el CXCR4/ CXCL12 trobat en cèl·lules tumorals es correlaciona amb un mal pronòstic pels pacients amb el limfoma difús de cèl·lules grans.

D'acord amb això, en aquest estudi CXCL12 en les biòpsies tumorals es correlaciona amb la participació de la medul·la òssia en el moment del diagnòstic i tumors amb vasos sanguinis ben desenvolupats. Els assaigs anteriors de la quimioteràpia estàndard combinats amb un medicament destinat a la interacció CXCR4/CXCL12 eren inicialment prometedors, però es va trobar que el medicament AMD3100 tenia efectes secundaris greus. Aquest estudi va utilitzar un fàrmac menys tòxic diferent, que no només era més eficaç en les cèl·lules tumorals, sinó que també va reduir els efectes cancerígens de l'oncogen MYC. Els nivells alts de MYC en pacients amb DLBCL s'associen amb supervivència més curta i se sap que CXCR4 l'estabilitza en cèl·lules cancerígenes.

En conclusió, aquest estudi és important ja que ha identificat un nou fàrmac potent que es pot prendre per via oral i té propietats antitumorals. També proporciona la primera evidència sòlida que un enfocament dual pot ser eficaç en pacients amb DLBCL. Això obre la porta a nous assaigs clínics en pacients que fins ara no havien tingut cap tractament eficaç.

Article de referència

2018 Jun 28. pii: haematol.2017.180505. doi: 10.3324/haematol.2017.180505. [Epub ahead of print]

Finançament

Aquest grup ha rebut finançament i ha comptat amb el suport del European Research Council (ERC) (CoG-2014-646903;  el Ministerio de Economia, Industria y Competitividad (SAF2016-4603 and RTC2016-4603-1), la Generalitat of Catalunya (SGR 330), l'Instituto Carlos III (ISCIII/FEDER PI14-01191) i l'Associación Española Contra el Cáncer (AECC-CI2015).

Pablo Menendez és un investigador ICREA